Johtajuus on tärkeää

Tehokas johtajuus on avain menestykseen missä tahansa organisaatiossa. Se edistää korkeaa moraalia, vahvaa työntekijöiden pysyvyyttä ja kestävää pitkän aikavälin menestystä. Nämä edut voidaan kuitenkin saavuttaa vain kehittämällä johtajia koko organisaatiossa, eikä ainoastaan korkeimmalla tasolla.

  • Hyödyntämätön potentiaali Keskitason esimiehet muodostavat 60 prosenttia yrityksen johtajistosta ja ohjaavat 80 prosenttia työvoimasta. Heidän potentiaaliaan on hyödynnettävä, jos halutaan luoda osallistuva ja tehokas henkilökunta.
  • Aukko johtajuudessa Johtajuuden kehittäminen on tärkein kyvykkyysongelma, jonka organisaatiot kohtaavat, sillä vain 13 % sanoo olevansa erinomaisia johtajien kehittämisessä.

Organisaatioiden on keskityttävä näiden kehittämiseen, sillä huono johtajuus johtaa alhaiseen työmoraalii ja liikevaihtoon sekä haittaa menestystä.

60

Johtajista ohjaa 80 % henkilöstöstä

Tehokas johtajuus alkaa tehokkaasta palautteesta

Tehokkaiden johtajien kehittäminen koko organisaatiossa vaatii yrityksiltä avoimen kulttuurin vaalimista. Aikaisemmin 360°-palaute ja muut johtajuuden parannusaloitteet oli usein varattu vain ylimmälle johdolle, mikä jätti keskijohdon esimiehet ja muun henkilöstön pimentoon.

Esimiehet eivät kuitenkaan voi tulla paremmiksi johtajiksi, jos he eivät tiedä, mitä parantaa. 

Aloita yhteistyö henkilöstön kanssa verkkopohjaisilla ideointityökaluilla, jotka auttavat tunnistamaan parhaat käytännöt

Mitä työkaluja käytät edistääksesi johtajuuden kasvua?

Johtajuuden mahdollisuudet
Johtajuuden mahdollisuudet

Questback tarjoaa ratkaisut, joilla kaikista esimiehistä voi tulla parempia johtajia.

Kasvun kulttuuri
Kasvun kulttuuri

Vaali ja kehitä avoimuuden kulttuuria.

Jatkuva kehittäminen
Jatkuva kehittäminen

Mahdollista organisaation jatkuva kehittyminen.  

Johtajuus on tärkeää joka tasolla

Näiden toteutettavien näkemysten perusteella esimiehet voivat soveltaa parhaita käytäntöjään:

  • tunnistaa ja parantaa omia vahvuuksiaan ja heikkouksiaan 
  • mitata ja parantaa tiiminsä suoritusta 
  • tehostaa tiimipalavereita
  • luoda avoin johtamiskulttuuri
  • avata yhteistyön työntekijöiden välillä
Löydä mahdollisuutesi