Engagement

Henkilöstön sitouttaminen

Työntekijöiden sitoutuminen on tärkeää liiketoimintasi menestykselle. Me Questbackillä ymmärrämme, että tehokkaan organisaation luominen alkaa sitouttamisella: 

 • Sitoutuneet työntekijät ovat tuottavampia, saavat enemmän aikaan ja vaihtavat epätodennäköisemmin työpaikkaa.
 • Sitoutuneet työntekijät ylittävät työhönsä kuuluvat vastuualueet, ovat luovempia ja jakavat enemmän ideoita ja innovaatiota.
 • Sitoutuminen vaikuttaa positiivisesti liikevaihdon kasvuun. Asiakkaat ostavat ihmisiltä – sitoutunut henkilöstö tarjoaa henkilökohtaisempaa ja parempaa palvelua ja luo vakuuttavammin asiakassuhteita.

Korkeampi tuottavuus yrityksillä, joiden henkilökunnan sitoutumisaste sijoittuu ylimpään neljännekseen

21

Henkilökunnan kuunteleminen vuosittaisen kyselyyn perustuvalla lähestymistavalla ei ole riittävä ratkaisu tämän päivän työympäristössä

Miten siis voit saavuttaa nämä edut organisaatiossasi?

Sitoutuminen kasvaa kuuntelemalla, reagoimalla ja toimimalla työntekijöiden palautteen mukaisesti.

Questback helpottaa työntekijöiden palautteen keräämistä ja siihen vastaamista parantaen tärkeitä sitoutumismittareita.

Tehty sitoutumista varten

Questback Engagement on suunniteltu vahvistamaan henkilöstön sitoutumista kaikilla tasoilla ja varmistamaan jatkuvuuden kokemusten ja toimenpiteiden välillä.

 • Suunniteltujen mittausten lisäksi henkilöstöllä on mahdollisuus jatkuvaan palauteenantoon, kaikilla laitteilla.
 • Esimiehet voivat kerätä palautteen pyynnöstä tai kuukausittaisten pulssikyselyiden muodossa seuratakseen edistystä ja trendejä.
 • Organisaatiot voivat ottaa käyttöön prosessiin perustuvan palautteen, jossa kerätään kokemuksia tapahtumien ja tavoitteiden saavuttamisen, kuten työn aloittamisen, koulutuksen tai ylennyksen jälkeen. 
Questbackin ratkaisut

Luotu tuottamaan tuloksia

Palautteen kerääminen ei yksin riitä. Questback vahvistaa työntekijöiltä saadun ymmärryksen ja siitä johdettujen toimenpiteiden yhteyttä. Useimmat organisaatiot kohtaavat yleisiä palautteeseen liittyviä ongelmia:

 • Palautteen kerääminen on liian hidasta. 
 • Vain asiantuntijat osaavat käyttää järjestelmää.
 • Vain tarkkaan suunnitellut ja aikataulutetut kyselyt ovat mahdollisia järjestää. 
 • Monikielisiä vaatimuksia ei tueta tai niitä on vaikeaa ottaa käyttöön.
 • Analysointi- ja raportointityökalut ovat puutteellisia.
 • Analysointityökalut eivät ole yhteensopivia keräysjärjestelmän kanssa.
 • Palaute-, analysointi- ja seuraustoimenpiteiden välillä ei ole yhteyksiä. 

Miten organisaatiossasi varmistetaan sitoutuminen ja korkeatasoinen työkulttuuri?

People matter

Henkilöstöstä riippuu organisaatiosi menestys

Yksinkertainen
Yksinkertainen

Henkilöstön sitoutumisratkaisu on suunniteltu helpoksi käyttää ja personoida.

Skaalautuva
Skaalautuva

Työkalumme skaalautuvat monimuotoisten, suurten ja kansainvälisten yritysten tarpeisiin

Pyydä esittely