Usein yritykset tietävät tarkasti myyntikäyntien määrällisen tuloksen, mutta laadusta ei osata sanoa mitään. Paras tulos saadaan, kun tieto laadusta kytketään päätöksentekoon perinteisten määrällisten mittareiden rinnalle. Mittaamisessa tulee keskittyä yrityksen ja asiakkaan kannalta kriittisiin kohtaamisiin, joita kehittämällä asiakasta voidaan palvella paremmin, ja samalla vaikuttaa tehokkaammin ostopäätökseen.

Myynnin laatua systemaattisesti mittaamalla ja ohjaamalla organisaatiosi myy paremmin ja enemmän, koska myyntitapahtumilla on tarkempi tavoite, ne kohdistetaan oikeisiin henkilöihin ja niihin valmistaudutaan paremmin.

Ensimmäinen askel joustavaan ja kustannustehokkaaseen tapaan mitata myyntikäyntien laatua on jatkuva, automatisoitu kysely.

Myynnin laadun mittaaminen kyselyiden avulla antaa selkeän kuvan myyntitapaamisten merkityksellisyydestä. Sen avulla nähdään, miten myyjät suoriutuvat käynneistään ja kuinka vaikuttavaa heidän toimintansa on.

Keskeistä on koko prosessin automatisoiminen: jokainen manuaalinen työvaihe matkalla on riskitekijä. Jos palautetta ei kerätä systemaattisesti heti kohtaamisen jälkeen, sen antama tieto menettää merkittävyytensä.

SlideShare: Closed lost – Myynnin laatua johtamalla parempiin tuloksiin

Questbackin Jukka Nupponen ja Mercuri Internationalin Ville Lintula puhuivat myynnin laadun mittaamisen ja siitä saadun tiedon hyödyntämisen merkityksellisyydestä 20.5.2015 pidetyssä webinaarissa. Kaksikon esityskalvot löytyvät SlideSharesta:

Webinaari – Closed lost – Myynnin laatua johtamalla parempiin tuloksiin from Questback_Fin

Tai katso koko webinaari täältä:

resource image
Whitepaper

Varmista kasvu ja taistele talenteista

Kilpailu huippuosaajista käy kuumana ja “war for talent” on monelle yritysjohtajalle tuttu käsite. Kuinka houkutella näitä huippuosaajia ja ennen kaikkea kuinka pitää heidät talossa?