Introduktion

Opdateret 17. marts 2017

Som en udbyder af SaaS-baserede (Software as a Service) softwarelicenser er det vigtigt for Questback at beskytte enkeltpersoners fortrolighed. Denne fortrolighedserklæring har til formål at beskrive Questbacks forpligtelse til enkeltpersoners ret til fortrolighed og beskriver, hvordan Questback behandler informationer, der kan bruges direkte eller indirekte til at identificere en enkeltperson ("personlige data"), der indsamles ved brug af vores websted.

Denne fortrolighedserklæring er gældende for www.questback.com

Se vores <Sikkerhedserklæring> og vores <Oversigt over kundens ansvarsområder som dataansvarlig> for en erklæring, der forklarer, hvordan Questback behandler personlige data indsamlet fra kunderne, og hvordan personlige data fra svarpersoner for Questbacks undersøgelser behandles.

Samtykke

Ved at bruge dette websted indvilliger du i, at dine personlige data indsamles og bruges som her beskrevet. Hvis du ikke kan acceptere de her angivne betingelser, skal du ikke bruge dette websted. Som det kan være påkrævet af gældende lov, kan vi bede om dit udtrykkelige samtykke til at behandle personlige data, der indsamles på dette websted eller som oplyses af dig. Bemærk, at et eventuelt samtykke er helt frivilligt. Hvis du ikke giver det anmodede samtykke til behandlingen af dine personlige data eller senere informerer Questback om, at du ikke ønsker, at Questback skal behandle dine personlige data yderligere, kan brugen af dette websted måske umuliggøres eller begrænses.

Indsamling via Questbacks websted

Questback kan indsamle, registrere og analysere informationer fra besøgende på vores websted. Vi kan registrere din IP-adresse og bruge cookies som beskrevet i vores cookie -politik

Questback kan tilføje informationer, der indsamles ud fra, hvordan siden vises. Sådanne yderligere informationer inkluderer din interesse i Questbacks produkter.

Endvidere kan Questback indsamle og behandle eventuelle personlige data, som du frivilligt oplyser os i formularer på webstedet, som f.eks. når du registrerer dig til begivenheder eller tilmelder dig informationer og nyhedsbreve. Hvis du giver Questback dine oplysninger for sociale medier, kan Questback indhente offentligt tilgængelige informationer om dig fra de sociale medier.

Sådanne personlige data kan indeholde dit for- og efternavn, din postadresse og din e-mailadresse, dit telefonnummer, din jobtitel og anciennitet, data for sociale netværker, dine interesser, din interesse i Questbacks produkter, bestemte informationer om din arbejdsplads (virksomhedens navn og adresse) samt informationer om relationen mellem Questback og dig.

Formålet med Questbacks behandling af personlige data

Vi bruger de indsamlede data til at indhente informationer om vores brugere og deres interesser for herved at kunne tilpasse indholdet for de besøgende og for at kunne forbedre vores websted. Vi vil bruge sådanne informationer udelukkende som beskrevet i denne fortrolighedserklæring og/eller på den måde, som vi angiver på indsamlingstidspunktet. Vi vil bruge dine personlige data til følgende formål:

  • Til at sende dig nyhedsbreve og andre informationer, som du måtte ønske
  • Til at sende dig opdateringer om begivenheder
  • Til at holde dig opdateret om softwareopdateringer, softwareopgraderinger, sikkerhedspatches, systemforbedringer, særtilbud og andre informationer om Questbacks software og tjenester. Dette kan til tider inkludere informationer fra andre teknologiselskaber eller forretningspartnere om produkter og tjenester, der kan skabe merværdi for vores produkter. Sådanne kommunikationer kan tilvejebringes ikke bare af Questback, men også af Questbacks partnere. Du indvilliger i, at eventuelle informationer, der måtte være nødvendige for at registrere dine valg om at modtage markedsføringsmateriale, kan gemmes og udveksles mellem virksomheder i Questback-koncernen og med virksomheder, der yder tjenester til Questback inden for marketing.
  • Til at tilpasse informationer om vores produkter og tjenester til dine individuelle interesser
  • Til at kunne kontakte dig for at kunne svare på dine forespørgsler
  • Til at levere konkurrencer eller andre marketing- eller reklameaktiviteter
  • Til at understøtte rekrutteringsforespørgsler
  • Hvis du vælger at oplyse os din e-mailadresse, vil vi kommunikere med dig via e-mail.
  • Til at yde teknisk support
  • Til at forbedre vores websted

Deling og overførsel af dine personlige data

Questback er en koncern bestående af virksomheder fra hele verden. Alle data og informationer, som du frivilligt måtte oplyse, eller som på anden vis indsamles på et af vores websteder i et land, kan deles inden for Questback-koncernen.

Vi kan også dele sådanne informationer med forretningspartnere, tjenesteudbydere, autoriserede tredjepartsagenter eller -leverandører for at tilvejebringe en anmodet tjeneste eller transaktion, for at tilvejebringe dig informationer om produkter eller tjenester, der måtte have din interesse, eller for at analysere brugernes adfærd på vores websted.

Vi hverken sælger eller udlejer dine personlige data til tredjeparter med henblik på marketing, med mindre du har givet os tilladelse hertil.

Vi kan efter behov reagere på stævninger, domstolskendelser eller retssager ved at offentliggøre dine personlige data og andre relaterede informationer. Vi kan også vælge at udarbejde eller udnytte vores juridiske rettigheder eller forsvare os imod juridiske krav.

Datasikkerhed og opretholdelse

Questback er forpligtet til at beskytte de personlige data, du måtte dele med os, og har de nødvendige organisatoriske og tekniske foranstaltninger som hjælp til at kunne beskytte dine personlige data mod uautoriseret adgang, brug eller offentliggørelse. Vi kræver, at vores medarbejdere og dataansvarlige overholder dine rettigheder angående privatliv og fortrolighed.

Questback vil ikke gemme dine personlige data længere end nødvendigt for at sikre de formål, hvortil de blev indsamlet, eller som krævet af gældende love eller bestemmelser. I særdeleshed, og hvis der ikke er nogen modstridende lovmæssig forpligtelse, vil Questback slette dine personlige data, når du informerer Questback om, at du ikke ønsker, at Questback skal behandle dine personlige data yderligere.

Forespørgsler

Hvis du er borger i et land i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde og ønsker at forespørge om dine personlige data, der kan være indsamlet af Questback, skal du kontakte Questbacks afdeling i dit bopælsland via de kontaktoplysninger, der kan findes på vores hjemmeside. (www.questback.com)

Ændringer i denne erklæring

Questback kan til tider ændre disse informationer, og sådanne ændringer vil blive meddelt ved at ændre det sidst opdaterede afsnit i dette dokument og kan også vises som en velkomstmeddelelse i en begrænset periode, når du logger ind på vores websted. Vi opfordrer vores kunder til regelmæssigt at kontrollere for eventuelle opdateringer af denne erklæring.

Cookies

Vi anvender cookies til at gemme informationer om din browserversion, IP-adresse og styresystem. En cookie er en lille tekstfil, der placeres på din harddisk af en hjemmesides server. Cookies kan ikke bruges til at afvikle programmer eller levere virusser til din computer. En cookie tildeles unikt til dig og kan kun læses af en webserver i det domæne, som har udstedt den pågældende cookie til dig.