Etter hvert som teknologien utvikler seg, gjør metodene for å samle verdifull innsikt fra kunder og ansatte det også. I dagens fartsfylte forretningsmiljø er det avgjørende å ligge i forkant av fremtidige trender for organisasjoner som ønsker å opprettholde et konkurransefortrinn. Denne artikkelen utforsker fremtidige trender for tilbakemeldingsløsninger, og kommer med spådommer om hvordan denne utviklingen vil forme kunde- og medarbeideropplevelsen

Tilbakemeldingsløsninger i sanntid

En viktig trend vi forventer å se mer fremtredende i er sanntidsløsninger for tilbakemeldinger. Disse verktøyene gjør det mulig for organisasjoner å samle inn umiddelbare  svar fra de aktuelle personene i stedet for å vente dager eller uker på resultater fra undersøkelsene. Med raskere tilgang til data kan organisasjoner ta raskere avgjørelser basert på faktiske kundeopplevelser og ansattes meninger.

Questbacks plattform tilbyr allerede funksjoner som gjennomfører analyser i sanntid, og som lar klienter måle tilfredshet og analysere kommunikasjonsmønstre innen prosjekter eller avdelinger. Ettersom sanntid blir en bransjestandard, vil Questback fortsette å utvikle og innovere tjenestene sine som svar på kundenes behov. E-postvarsling og API til kundens CRM sender tilbakemeldinger i sanntid til de aktuelle personene.

Integrasjon med AI og maskinlæring

Kunstig intelligens (AI) og maskinlæring skal revolusjonere ulike aspekter ved forretningsdrift – inkludert tilbakemeldingsløsninger. Ved å inkorporere AI-drevne teknologier i plattformene sine, kan leverandører som Questback strømlinjeforme dataanalyseprosesser samtidig som de genererer praktisk innsikt i stor skala.

Ved å innlemme prediktive analyseteknikker i modeller for kundetilfredshetsmåling, kan organisasjoner bedre forstå potensielle problemer før de oppstår. Gjøre dem i stand til å proaktivt ta opp problemer som påvirker de generelle tilfredshetsnivåene i stedet for bare å reagere i etterkant når negative konsekvenser allerede har inntruffet.

 

Tilpasning gjennom datasegmentering

Datasegmentering er kritisk for å forstå ulike interessentgruppers unike behov. Å analysere demografisk informasjon som blant annet aldersgrupper og lokasjonpreferanser, er det avgjørende for å forstå hva som driver bestemt atferd innenfor spesifikke populasjoner som er målrettet under markedsundersøkelser som utføres sammen med mer tradisjonelle metoder for tilbakemeldingsinnsamling.

Ettersom personalisering blir stadig viktigere, spår vi at organisasjoner vil investere tungt i verktøy som gjør dem i stand til å segmentere dataene sine effektivt. Questbacks plattform støtter allerede denne trenden ved å tilby robuste funksjoner for datasegmenterings som er skreddersydd for å møte kundenes behov.

Fremveksten av tilbakemeldinger på mobil

Med den raske økningen i bruk av smarttelefoner over hele verden, er mobile tilbakemeldingsløsninger avgjørende for enhver omfattende strategi for administrasjon av kundeopplevelser. Organsisasjoner må tilpasse undersøkelsesdesign og distribusjonsmetoder for å holde seg i forkant.

Avslutningsvis er fremtiden for tilbakemeldingsløsninger formet av sanntidsanalyse, AI og maskinlæringsintegrasjon, personalisering gjennom datasegmentering, tilbakemeldinger på mobil og et økt fokus på personvern og sikkerhet for dataene. Ved å ligge i forkant av disse trendene og kontinuerlig tilpasse seg et stadig skiftende forretningslandskap, kan organisasjoner utnytte kraften i tilbakemeldinger for å forbedre de ansattes og kundenes opplevelser, gjøre dem mer konkurransedyktige og blomstrende på lang sikt.

resource image
Whitepaper

Customer Journey – Transform your CX

Do you want to create a superb customer journey? Gain a competitive advantage, enjoy greater profitability and deliver a superior customer experience? Download our new whitepaper now!