UNDERLÄTTA FÖR VISSELBLÅSNING, OCH SKYDDA DIN VERKSAMHET

 

Wells Fargo, Uber, Lululemon, Volkswagen, BP, Novartis – alla företag drabbas hårt när missförhållanden på arbetsplatsen rapporteras och offentliggörs; något som får direkt ekonomiska konsekvenser. Ta Enron som exempel; skandalen kring dem kostade investerarna 60 miljarder USD, och 4 500 anställda blev av med jobbet. Företagsskandalerna fortsätter att dominera medierna, och för företag som vill minimera risken och samtidigt skydda verksamhetens rykte och framgång, är det därför nödvändigt att ta vara på visselblåsare och den insikt de besitter.

VISSELBLÅSAR-INITIATIV

kan avslöja risker som påverkar hela organisationen 
 • FINANSIELLA OCH JURIDISKA RISKER Företagsinformation, finansiella oegentligheter, bedrägeri, insiderhandel, värdepapper
 • RISKER FÖRKNIPPADE MED LEDNING OCH PERSONAL Mutor, utpressning, trakasserier, mobbing, skrämseltaktik, spionage
 • RISKER MED TILLVERKNING OCH LEVERANS Arbetsmiljö, hälsa, säkerhet, handel, prissättning, barnarbete, CSR

80% av framgångsrika whistleblowers lyfte frågan internt innan de valde att gå ut offentligt

80

1/3 AV ANSTÄLLDA UPPTÄCKER MISSFÖRHÅLLANDEN

Få ökad insikt och vidta rätt åtgärder. Ett visselblåsar-initiativ är det första steget mot att skydda er verksamhet. 

Att ledningen stöder ett visselblåsar-initiativ har visat sig vara en central faktor för att säkertälla att man efterlever lagar och regler inom hela organisationen” Deloitte, WSJ Risk & Compliance Journal

QUESTBACK'S Whistleblower

Få insikt, vidta åtgärder. Skydda verksamheten.

Genom att välkomna ett visselblåsar-initiativ i hela organisationen, minskar ni riskerna, ökar resultatet och skyddar er verksamhet. Questbacks Whistleblower är en helhetslösning som levererar insikter i realtid för att avslöja, analysera, hantera och bemöta klagomål och olagligheter.  Questback's Whistleblower:

 • Skyddar er verksamhet mot okända eller oadresserade risker 
 • Erbjuder en pålitlig process för medarbetare att uttrycka insikter och oro
 • Förbättrar efterföljande av etiska frågor, lagar och regleringar
 • Genererar bättre resultat genom proaktiv insikt 

Genom sin effektivitet och transparens förvandlar Questbacks Whistleblower traditionella organisatoriska fallgropar till värdefull insikt.

”Den senaste tidens olika former av kriser bland stora företag har visat på ett behov av att förebygga, skydda och svara på händelser som kan leda till allvarliga konsekvenser i form av minskat förtroende för både verksamheten och individerna inom den.” Ernst&Young

DETTA ÄR WHISTLEBLOWER

 • En lättanvänd, krypterad webbaserad lösning som går att nå från alla slags enheter, när som helst
 • Snabb och anpassningsbar för öppna eller anonyma anmälningar, interaktioner och rapporter
 • Dynamiska dashboards och aviseringar i realtid för att säkerställa korrekta åtgärder och positiva resultat
Online Portal

KRYPTERAD ONLINEPORTAL

Marknadsledande säkerhet. Fullt krypterad och alltid tillgänglig portal för all slags rapportering – anonyma och icke-anonyma

Ease of Use

AUTOMATISERADE VARNINGAR OCH RAPPORTERING

Automatiska varningar, aviseringar och rapporter som genereras utifrån direktiv och behov från verksamheten, styrelse och investerare

DYNAMISKA DASHBOARDS

Dashboardbaserad rapportering i realtid för chefer, HR och investerare

Manage Whistleblowing

CASE MANAGEMENT REDO FÖR REVISION

Hantera alla typer av frågor och kommunicera med relevanta parter, hela vägen från utredning till korrigerande åtgärder – allt färdigt för revision och rapporteringGenom att skapa ett klimat och en process som möjliggör rapportering av interna felaktigheter och missförhållanden, kan företag lättare upptäcka potentiella skandaler – innan det är för sent.

WHISTLEBLOWER MANAGEMENT KAN HJÄLPA TILL ATT MINSKA RISKERNA OCH FÖRBÄTTRA FÖRETAGSRESULTATET

BOKA EN DEMO
whistleblower

72 % AV INVESTERARE 

TROR ATT MÄTVÄRDEN FÖR ICKE-FINANSIELLA RISKER ÄR AVGÖRANDE

whistleblower

DEDICATED TO PROTECTING OUR CUSTOMERS

VAR NOGA MED VEM DU LITAR PÅ

Whistleblowing kan få allvarliga konsekvenser för organisationer, deras anställda och investerare. Oavsett om det gäller förstasidesstoff eller katastrofala miljöutsläpp – låt inte vem som helst hantera era initiativ för whistleblowing och ESG-riskhantering. Lita bara på den bästa. 

 

 • Branschledande, fullt krypterade webbaserade lösningar
 • GDPR-kompatibla dataskydd- och integritetsstandarder
 • SOCSys Trust-försäkran om uppfyllelse av oberoende verifierad standard
 • ISO/IEC 27001-certifierat för ISMS (information security management system)