Öka din försäljning med feedback

Sales Pulse - mät och följ upp era kundmöten

Vill du ha en demo?

Kundinsikt stärker säljprocessen och ökar er försäljning

Vet du varför vissa säljare gör fler affärer än någon annan i ditt team?

Questbacks lösning Sales Pulse hjälper dig att förstå hur och varför dina toppsäljare levererar resultat, och vad som skiljer dem från de som inte är lika framgångsrika.

Skillnaden kan du hitta i din feedback.

Sales Pulse förser dig med djupare insikt om genomförda kundmöten. Genom att återkoppla till kund eller prospekt via en smidig utvärdering får du snabbt reda på vad som fungerar och vad som behöver förbättras – och du kan identifiera eventuella problem i ett tidigt skede.

Individuell utveckling

Sales Pulse ger varje enskild säljare värdefull feedback på hur de genomför sina kundmöten. Denna insikt kan användas för att kontinuerligt förbättra resultatet, identifiera kunskapsluckor och fastställa framtida utbildnings- och utvecklingsbehov.

Förstå vad dina prospekts verkligen tycker
Har du någon gång önskat att du visste vad dina potentiella kunder egentligen tycker om er? Genom att använda Sales Pulse feedbacklösning får du tidigt i processen insikt om hur de uppfattar era produkter, ert företag och er säljare – varje steg av säljprocessen.

Engagera dina potentiella kunder
Vi människor gör affärer med människor vi gillar och litar på. När du ber om feedback visar du att du bryr dig om kundens åsikter, vilket skapar förtroende. Du sticker ut från konkurrenterna genom att inte bara prata själv – utan även lyssna och agera.

Framgångsrik försäljning handlar om att öva

För att öka möjligheten till fler affärer behöver du kontinuerligt öva och finslipa på säljprocessen. Mötet med kund är ett av de viktigaste momenten för en säljare. Med Sales Pulse får du direkt feedback på hur ni genomfört kundmötet – vad som fungerar och vad behöver förändras? Tack vare denna insikt kan ni öva på rätt saker för att bli mer effektiva.

Vill du ha en demo? »

Optimera hela säljteamets resultat

“Vi har gjort stora investeringar i utbildning för våra säljare och ville se om det lönade sig eller inte. Vi har också omarbetat vår säljprocess och ville förstå om den nya processen användes aktivt. Med Sales Pulse kan vi ge individuell coaching till våra säljare och samtidigt förbättra hela teamets prestation.”
– Juha Harjula, Director Marketing & Sales, DHL Global Forwarding Finland
How it works 800px

Så här fungerar Sales Pulse

Sales Pulse är baserad på över 15 års erfarenhet inom feedback management. Lösningen har utvecklats i samarbete med våra befintliga kunder och framstående ledare inom försäljning.

Det som gör Sales Pulse unikt är att lösningen erbjuder en komplett feedbackprocess för utvärdering av kundmöten. Hela vägen från inbjudan till undersökning, vidare till realtidsrapportering av resultat. Det blir helt enkelt en del av ditt säljteams dagliga rutin, med automatiserade arbetsflöden och nya insikter som genereras automatiskt.

Datahantering i befintligt system Alla kundmöten registreras som vanligt i ett CRM-system eller annat tidshanteringssystem. Om du inte har ett CRM-system kan vi sätta upp rutiner för manuell datainsamling.

Automatiserat flöde När det registrerade mötet är genomfört, och säljaren har markerat det som avslutat i CRM-systemet, startar nästa steg i arbetsflödet.

Inbjudan till feedback Sales Pulse skickar per automatik en inbjudan till alla mötesdeltagare med länk till frågeformuläret.

Kund besvarar frågorna Mötesdeltagarna besvarar frågeformuläret och lämnar feedback på hur de upplevde kundmötet.

Utökad feedback De inkommande svaren länkas automatiskt till nyckeldata om säljmötet: plats, säljare, bransch och annan relevant information.

Presentation av nya insikter Insamlad feedbackdata analyseras och presenteras som nya insikter i din Questback dashboard. Alltid online och i realtid.

Granska och analysera feedback Alla deltagare i säljorganisationen får individuella inloggningar till olika dashboards. Där kan de se feedback, gå djupare in i underliggande data och granska trender och utveckling över tid.

salespulse b-copy

Vill du också öka träffsäkerheten i din försäljning?

Kontakta oss så berättar mer om Sales Pulse och visar hur det fungerar i praktiken.

Vill du ha en demo? »

Välkommen till Questback

Kontakta oss för en diskussion kring feedback

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig och berättar hur du kan få bättre insikt om dina kunder och medarbetare.

You most enable JavaScript to submit the form.


Registrera dig för nyhetsbrev

You most enable JavaScript to submit the form.


Kontaktförfrågan

Vad kan vi hjälpa till med?

Fyll i dina uppgifter nedan, så hör vi av oss inom kort.

You most enable JavaScript to submit the form.


Välj språk

INLOGGNING

Välj plattform

Välj den Questback plattform du arbetar i och logga in!