Kundcase | Ipsos Connect

BAKGRUND

För att bli så framgångsrik som möjligt i den hårt konkurrensutsatta TV- och mediabranschen, är det en absolut nödvändighet att ta reda på vad tittarna vill ha, för att kunna anpassa utbudet därefter. Som ett steg på vägen, fick Ipsos Connect i uppdrag av det globala företaget Fremantle Media att skapa och driva deras tittarpanel iCount.

LÖSNING

Ipsos Connect vände sig till Questback, med vilka man sedan tidigare hade ett väl fungerande partnersamarbete gällande mjukvara för undersökningspaneler, och tillsammans började man titta på en lösning.

"Tidigare hanterade vi iCount med hjälp av ett eget verktyg, och supportavdelningen var förlagd i USA", berättar Ross Williams, Research Director på Ipsos Connect. "Detta påverkade naturligtvis ledtiderna, och det var ibland svårt att göra ändringar och lägga till nya frågor snabbt. Vi såg vilken avancerad funktionalitet Questback tillhandahåller, och blev imponerade av Questbackteamets positiva 'allt är möjligt-attityd'. Vi kände oss därför helt trygga med beslutet att låta Questback bli iCounts nya plattfom."

RESULTAT

I och med bytet till Questback, har Ipsos Connect kunnat se stora förändringar. Exempelvis kan de nu lansera nya undersökningar inom loppet av några timmar, istället för (som tidigare) några dagar. Innovativa funktioner har ökat svarsfrekvensen, och hanteringen har blivit enklare, tack vare en flexibel plattform och nära partnersamarbete.

Hur kan vi hjälpa dig?