Kundcase | Danfoss

BAKGRUND

Danfoss genomförde tidigare en medarbetarundersökning varannat år, för att göra sig en uppfattning om hur pass nöjda medarbetarna var, på en övergripande nivå.

2016 bestämde sig ledningen för att implemetera en ny sorts undersökning, för att kunna identifiera och hantera särskilda frågor och behov bland de anställda, på ett snabbare och mer effektivt sätt. Den nya undersökningen skulle behöva vara engagerande, gå snabbt och enkelt att besvara, och dessutom kunna presentera transparenta resultat som gav en tydlig fingervisning om lämpliga åtgärder.

LÖSNING

Företaget bestämde sig för Questbacks lösning, för att skapa ett innovativt tillvägagångssätt för att samla in feedback från medarbetarna. De nya interaktiva undersökningarna, som man valde att kalla HY-Five-undersökningar, tar bara några minuter att besvara och de innehåller en blandning av öppna och slutna frågor som besvaras på en femgradig skala.

Tack vare fritextfälten kan de anställda utveckla sina åsikter och tankar. Respondenterna kan också se en sammanfattning av resultatet från undersökningen när de är klara - i realtid.

RESULTAT

Danfoss kunde direkt förstå att de var inne på rätt spår. Den första undersökningen hade en svarsfrekvens på 77% och fick fler än 1 750 kommentarer i de öppna svarsfälten. Problem som de anställda upplever kan nu identifieras och hanteras snabbt och enkelt, och resultat visas och analyseras via online dashboards. 

Want to see how Questback can work for your business?