Från taktisk undersökning till strategisk insikt

Rapport om feedback, engagemang och framgång

Under slutet av 2015 genomförde Questback en pan-europeisk undersökning bland ledande befattningar inom HR på större företag. Resultatet av undersökningen har vi sammanställt i en rapport där du bland annat kan läsa om

  • att de flesta företag insett att det är en konkurrensfördel att integrera feedback i beslutsfattandet
  • att trots detta gör 90% av företagen medarbetarundersökningar endast en gång/vartannat år och har inte förmågan att ta ett helhetsgrepp på feedback
  • hur chefer och ledare förhåller sig till medarbetarundersökningar
  • hur organisationer på effektivt sätt kan transformera sitt sätt att samla in, analysera och dela medarbetarfeedback och dra full nytta av kraften i den.

Ladda ned rapporten genom att fylla i formuläret till vänster!

Trevlig läsning!

Vill du veta mer? Med Questbacks lösningar för medarbetarundersökningar skapar du engagemang och driver förändring.