Questback lanserar Orbit och Portals moduler som minskar komplexitet och tid till insikt

Orbit och Portals låter dig samla in, koppla ihop och agera på feedback från olika målgrupper mycket snabbare och effektivare än tidigare, vilket minskar kostnaden, komplexiteten och tiden kopplad till feedbackprojekt.

Stockholm, 14 juni, 2016. I syfte att förenkla för företag att lyssna till sina kunder, medarbetare och sin marknad lanserar Questback – ledande leverantör av enterprise feedback management-lösningar – Orbit och Portals, två moduler som ingår i Questbacks Enterprise Feedback Suite (EFS). Med Orbit och Portals kan organisationer samla in, koppla ihop och agera på feedback från olika målgrupper mycket snabbare och effektivare än tidigare, vilket minskar kostnaden, komplexiteten och tiden kopplad till feedbackprojekt.

Hantera komplexa strukturer
Ju större en organisation blir, desto svårare blir det att hantera strukturer såsom hierarkier, roller, ansvarsområden och demografier. Orbit minskar komplexiteten och låter organisationer nå sina målgrupper snabbare genom att kartlägga de mest komplexa hierarkier med bara några få klick. Genom att använda data från befintliga system som t ex ERP, CRM eller HCM, når man snabbt exakt rätt person inom organisationen, kundbasen eller marknadspanelen.

Dynamiska online-communities
Genom lättanvända, dynamiska online-communities kopplar Portals ihop dig med dina målgrupper och lyssnar till vad de har att saga. Det ger ett samlat ställe för all feedback, och tillgång via en engagerande mobil-app. Portals låter dig bjuda in till feedback-communities snabbt och enkelt utan att vara beroende av traditionella inbjudningar via e-post.

Människor vill dela med sig av sina åsikter – och organisationer vet att de behöver lyssna på medarbetare, kunder och hela marknaden” säger Frank Mollerop, CEO, Questback. ”Men dagens komplexa affärsstruktur gör det svårt att nå ut till sina målgrupper genom endast traditionella undersökningar. Orbit och Portals minskar tiden till insikt genom att göra det enkelt att nå rätt person, i rätt ögonblick – och sen agera på deras feedback.”

Orbit och Portals är en del av Questbacks molnbaserade plattform. De är enkla att använda, ingen specialistkunskap krävs vilket gör det möjligt att starta feedbackprojekt på bara några minuter. Genom en mobil-app och användarvänlig design skapar Portals engagemang och säkerställer att människor kan dela sina åsikter snabbt och enkelt, på ett naturligt sätt. Som en del av Questbacks säkra Europeiska datacenter möter EFS kraven på en feedbacklösning för de största organisationerna, inom såväl Voice of the Employee, Voice of the Customer och marknadsundersökningar. I lösningen ingår den dynamiska, interaktiva rapport- och dashboardlösningen MySight, som förvandlar data till insikt som enkelt kan delas, visualiseras och rapporteras inom organisationen.

Questback är ledande global leverantör av enterprise feedback management-lösningar, med fler än 5000 kunder världen över. Questbacks kunder förbättrar resultaten genom nöjdare och lojalare kunder och medarbetare. Precis som våra kunder tror vi på Questback att feedback behövs för att lära och växa – och Questbacks teknologi låter dig samla kunskap och insikter från alla dina intressenter. Questback ägs till 70% av det privata finansieringsföretaget Reiten & Co och 30% av nuvarande och tidigare ägare och andra investerare.

Finland

Internationell

Benelux

Norge

Sverige