Questback lanserar ESG Pulse – ett sätt att hantera risker inom ESG

Nyheter | Questback lanserar ESG Pulse – ett sätt att hantera risker inom ESG

Questback offentliggör idag lanseringen av sin nya produkt, ESG Pulse. Den nya lösningen möjliggör för organisationer att implementera processer för ESG-hantering i hela organisationen och dess kultur, och på så vis bemästra vanligt förekommande utmaningar och risker som associeras med ESG-faktorer.

ESG Pulse ger företag realtidsinsikt i sin ESG-risk, genom att göra medarbetarna delaktiga och utnyttja kritiska data om verksamhetens faktiska tillstånd och resultat.

Att kunna hantera icke-finansiella avslöjanden om miljö, sociala frågor eller styrelsefaktorer, är en absolut nödvändighet för företag – inte minst med tanke på den senaste tidens uppmärksammade skandaler och ökade konsument- och lagstiftningsgranskning. “Vi är fast övertygade om att de företag som klarar av att mäta, spåra och följa upp möjligheter och risker inom ESG, är de företag som kommer att lyckas bäst – idag och i framtiden,” säger Narve Reiten, Founding Partner of Reiten & Co, ett företag inom private equity och venture capital. “De senaste åren har det blivit tydligt att företag som presterar bra på ESG-området får ökat alfavärde.”

Skapa insikt. Hantera risker. Driv på affärsutvecklingen.

Investerare ägnar allt större uppmärksamhet åt icke-finansiella avslöjanden, så som ESG-faktorer. Trots det, är det fortfarande en utmaning att få en komplett uppfattning i realtid om ett företags ESG-risk. “Det handlar om att få tillgång till rätt data, för att kunna fatta rätt beslut. Transaktionsdata ger inte hela bilden”, säger Frank Møllerop, CEO på Questback. “För att effektivt kunna hantera sina ESG-risker, måste organisationer ta vara på och använda sig av insikter hos dem som är närmast verksamheten – de anställda. De behöver identifiera och förstå varför riskerna existerar, och sedan foga samman strategin med genomförandet för att nå påtagliga resultat.”

Questback ESG Pulse ger en fullständig bild och ovärderlig inblick i organisationens operativa verklighet, genom autentiska, transparenta och konkreta metoder. Det skyddar inte bara organisationens verksamhet och rykte, utan driver även lojalitet och ökar utförande. Som Reiten uttrycker det, “ESG Pulse förser oss med unik insikt om materiella faktorer som är viktiga för värdeskapande och lönsamhet bland de företag som ingår i vår portfolio.”

Här kan du läsa mer om ESG Pulse.

Want to see how Questback can work for your business?