Questback lanserar Employee Touchpoint en lösning för feedback i hela medarbetarlivscykeln

Nyheter | Questback lanserar Employee Touchpoint en lösning för feedback i hela medarbetarlivscykeln

En kraftfull lösning som levererar konkreta insikter för att behålla fler medarbetare, sätta fart på produktiviteten och öka organisationens effektivitet.

Stockholm 19:e oktober 2016 – Organisationer kan nu enkelt lyssna och agera på feedback under hela anställningen, tack vare Employee Touchpoint. Employee Touchpoint lanseras av Questback, världsledande inom feedbackhantering för företag, och ger företag detaljerade insikter kring vad de anställda tänker vid viktiga skeden under resan som anställd. Detta ger organisationer bättre möjlighet att attrahera, behålla och utveckla medarbetare genom att skapa engagemang genom hela medarbetarlivscykeln.

I dagens kunskapsekonomi, där medarbetarnas färdigheter och erfarenheter är centrala för att nå framgång, står företag inför ett krig om talangerna. Att behålla nyckelmedarbetare är en nödvändighet, och ändå förbises ofta de anställdas feedback när strategier för att behålla personal planeras.

Employee Touchpoint sätter feedback i centrum för verksamhetens beslutsfattande. Lösningen är enkel att implementera och använda och samlar feedback från anställda vid viktiga skeden under hela resan som anställd – Entry, Onboarding och Exit. Denna insikt levereras till chefer genom visuella, skräddarsydda dashboards, vilket gör det enkelt för organisationer att lyssna på sina medarbetare, agera på oförutsägbara händelser och använda denna realtids-feedback för att skapa engagemang under hela medarbetarlivscykeln, öka prestationer och minska effekten av och kostnader kopplade till personalomsättning.

Employee Touchpoint gynnar företag inom tre områden. Genom att lyssna på de anställda när de först börjar sin anställning, levereras värdefulla insikter för att förbättra hela introduktionen, vilket leder till att de anställda blir produktiva snabbare. För det andra minskas personalomsättningen, då tidiga varningssignaler identifieras innan de anställda lämnar företaget. Slutligen ger det förstahandsinsikter i affärsprocesser där trender identifieras och stöd ges för snabbare och bättre underbyggda beslut.

”I dagens konkurrensutsatta marknader är det av största vikt att behålla, utveckla och engagera dina medarbetare om ditt företag ska kunna blomstra,” säger Oliver Trabert, CTO, Questback. ”Employee Touchpoint gör det lättare att lyssna på personalen vid viktiga tillfällen under anställningen och snabbt agera på feedback för att behålla fler medarbetare, öka produktiviteten och nå organisatorisk effektivitet. Med Employee Touchpoint kan du ta tillvara på kraften i dina anställdas feedback och fatta bättre, mer välinformerade beslut som säkrar att du vinner kriget om talangerna.”

Employee Touchpoint är byggt på Questbacks avancerade feedbackplattform, vilket gör det möjligt för organisationer att integrera all slags feedback, så som årliga medarbetarundersökningar och chefsutvärderingar i en lättanvänd, säker och molnbaserad plattform.

Want to see how Questback can work for your business?