Det här tror vi.

  1. Feedback Management kan ändra organisationers sätt att arbeta och interagera i världen. De flesta verksamheter arbetar ständigt för att implementera feedback i syfte att förbättra verksamheten och skaffa konkurrensfördelar.
  2. Feedback främjar förbättringar. Du behöver inte göra det som du alltid har gjort. Innovation handlar om att se över sina övertygelser och vanor, föreställa sig vad som väntar och sedan omsätta detta i praktiken. 
  3. Feedback handlar inte om att utarbeta rapporter, lagra data eller skicka ut undersökningar. Det handlar om att använda insikterna för att i praktiken förbättra verksamheten.
  4. Insikt kan komma varsomhelst ifrån. De bästa besluten fattas inte alltid längst upp i organisationen.
  5. Ju mer värde du ger dina kunder och medarbetare, desto mer värde får du tillbaka.
  6. Förutsägbarhet är fatalt. Konkurrenskraftiga företag som agerar på feedback kan anpassa sig till föränderliga miljöer och fortsätta att utvecklas i rask takt.
  7. Information är värdefullt, men insikt är ovärderligt. Ju mer autentiskt och direkt ett budskap är, oavsett om feedbacken är negativ eller positiv, desto mer värdefull är insikten. Detta gäller kunder, medarbetare, marknader, partner och affärsförbindelser.
  8. Sociala medier, realtidsanalyser och mobila enheter förändrar feedback för alltid. Och vi arbetar med verktyg som ger dig långsiktiga konkurrensfördelar.
  9. Börja redan i dag. Fråga. Analysera. Agera.
  10. Feedback får inte lämnas åt slumpen. Att agera på feedback för att få saker och ting att hända är allas ansvar. Det är därför vi finns. Det är detta som våra verktyg och lösningar är till för.

Ju snabbare du vet, desto snabbare växer du.

Vill du ha en demo?