Åtagande om att skydda våra kunder.

Questback har skapat denna integritetspolicy för att visa vårt engagemang för att göra vår webbplats säker och skydda våra kunder mot alla former av informationsspridning.

Ändamål

Questback behandlar personuppgifter för ändamål som följer av den tjänst Questback levererar till sina kunder. All behandling av personuppgifter görs efter regler EUs Direktiv 95/46/EC (Personuppgiftsdirektivet), och Personuppgiftslagen(PUL). Questback behandlar personuppgifter både som personuppgiftsansvarig och som personuppgiftsbiträde som definierat i Personuppgiftsdirektivet och PUL. Questback behandlar efter detta personuppgifter bara inom EU och EES.

Alla personuppgifter som samlas in av Questbacks kunder genom enkäter, paneler eller communities lagras uteslutande i säkra lagringshallar inom EU (Bremen och Frankfurt i Tyskland). Questback har personuppgiftsbiträdesavtal med leverantör av lagringstjänster, som säkrar att lagring inte sker i konflikt med detta uttalande.

Alt översändande av data inom EES, inklusive flytt till de säkrade datahallarna i Tyskland, görs enligt interna personuppgiftsbiträdesavtal om översändande av data inom Questback gruppen.

Ingen behandling av personuppgifter görs utanför EES utan att Questbacks kunder specifikt tillåter sådant översändande i avtal med Questback. Detta gäller speciellt Questbacks amerikanska kunder, som vill ha tillgång till sin egen Questback installation.

Informationsinsamling och användning

Information som samlas in genom Questback består av kunddata och data från respondenter i enkäter, medlemmar i paneler och i communities, som visat nedan. All information som lagras hos Questback behandlas konfidentiellt och tillgång ges endast för auktoriserad personal.

I detta uttalande definieras ”kund” som en enhet Questback har ett direkt avtalsförhållande till, och ”respondenter” är individer som besvarar de enkäter som kunder har gjort genom att nyttja Questbacks produkter.

Insamling och behandling av personuppgifter från kunder

När du som kund registrerar dig på vår hemsida samlar vi in information som till exempel bolagets namn, e-postadress, geografisk placering, telefon/faxnummer och namn på ansvarig person. Informationen används till att identifiera dig i systemet, vid fakturering och för att kunna kontakta dig om det uppstår problem med ditt konto. Informationen används internt inom Questback gruppen. Personuppgifter som är insamlade i EES vil inte bli översänt till länder utanför EES. Information som är insamlad av Questbacks kunder utanför EES lagras inom EU, men Questbacks kunder utanför EES har tillgång till sin egna data.

Som Questback-kund kan du när som helst få tillgång till din personliga information och uppdatera denna genom att logga in med användarnamn och lösenord på vår hemsida.

Som Questback-kund kan du skapa flera användare med olika rättigheter på ditt konto, beroende på licensavtalet. Detta gör att flera personer i din organisation kan använda våra tjänster, samtidigt som du fortfarande har kontroll över vilken typ av information varje användare har tillgång till. Men det är ditt ansvar att välja rätt åtkomstnivå för varje användare och skydda din information genom att välja vilka användare i din organisation som ska ha tillgång till skyddade mappar.

Insamling och behandling av personuppgifter från respondenter

Questback erbjuder mjukvara genom en Software-As-A-Service (SAAS) plattform.

Enkäter, paneler och communities som nyttjas för att samla in feedback görs av kunder, som gör dessa tillgängliga för relevanta bolag, organisationer och individer. Det är kundens ansvar att säkra insamling och att databehandling görs enligt gällande regler.

Questback behandlar inte personuppgifter för andra ändamål eller på annat sätt än det som är avtalat med kund.

Dold indentitet i enkäter

Om du väljer alternativet ”dold identitet” i en enkät, kommer personlig identifierbar information, till exempel IP-adress, operativsystem eller e-postadress, ej att lagras med svaren.

Avaktivering

När ditt abonnemang på en tjänst från Questback avslutas, inaktiveras ditt konto och är inte längre tillgängligt. Questback raderar information inhämtad genom tjänsten.

Säkerhet

Questback vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter från kunder och respondenter som behandlas. Exempel på sådana åtgärder är att datahallarna som nyttjas är säkrade enligt ISO 27K-ramverket, och kryptering av kommunikationen mellan våra servrar och alla kunder som ges tillgång till vår hemsida via Secure Socket Layer (SSL). SSL-teknologin nyttjas ofta i nättjänster där man vill skydda information på Internet. För att våra kunder skall vara helt säkra på att tjänsterna de kopplar sig till faktiskt ligger under Questback, nyttjar vi certifikat från en av de mest pålitliga certifieringsorganen på nätet. Du kan klicka på sekretessikonen i webbläsaren för att bekräfta detta.

Ändring i detta uttalande

Questback kan komma att ändra denna information. Sådana ändringar meddelas genom att ändra det senast uppdaterade avsnittet i det här dokumentet och kan också under en begränsad tid visas som ett välkomstmeddelande när du loggar in på vår webbplats. Vi uppmuntrar våra kunder att regelbundet kontrollera eventuella uppdateringar av detta uttalande.

Cookies

Vi använder cookies för att lagra information om webbläsarversion, IP-adress och operativsystem. En cookie är en liten textfil som placeras på din hårddisk av en webbserver. Cookies kan inte köra program eller sprida virus till din dator. Cookies är unika för dig och kan bara läsas av en webbserver i den domän cookien sändes.

Vill du veta mer?

Om du vill ha mer information om personlig integritet, se vår översikt över kunders ansvar som personuppgiftsbiträde

SOCIALA MEDIER

Genom QuestBack kan du utnyttja potentialen i sociala medier till fullo och förstå, interagera med och dra nytta av dina fans.

Vill du ha en demo?
ipad-graph-3

ANALYTISKA DATA

Questbacks unika visualiseringsteknik gör det möjligt att kombinera och presentera resultaten på de sätt som passar din organisation.

Vill du ha en demo?
ipad-graph-4

INSIKTER ATT AGERA PÅ

QuestBacks lösningar för webbaserade undersökningar ger dig insikter värda att agera på. Lär dig av de som betyder mest för din verksamhet.

Vill du ha en demo?
ipad-graphs

DATA INTEGRATION

Vi har tekniken för att göra dataflödet sömlöst mellan din QuestBack-plattform och dina egna system. Dra nytta av alla data och få en helhetsöversikt!

Vill du ha en demo?

Välkommen till Questback

Kontakta oss för en diskussion kring feedback

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig och berättar hur du kan få bättre insikt om dina kunder och medarbetare.

You most enable JavaScript to submit the form.


Registrera dig för nyhetsbrev

You most enable JavaScript to submit the form.


Kontaktförfrågan

Vad kan vi hjälpa till med?

Fyll i dina uppgifter nedan, så hör vi av oss inom kort.

You most enable JavaScript to submit the form.


Välj språk

INLOGGNING

Välj plattform

Välj den Questback plattform du arbetar i och logga in!