Introduktion

Uppdaterad 17 mars 2017

Att skydda människors integritet är viktigt för Questback som leverantör av Software as a Service (SaaS)-baserade mjukvarulicenser. Denna integritetspolicy syftar till att demonstrera Questbacks åtagande för individens rätt till integritet, och förklarar hur Questback bearbetar uppgifter som kan användas för att direkt eller indirekt identifiera en person (”Personuppgifter”) och som samlats från personer som använder Questbacks webbplats. 

Integritetspolicyn gäller för www.questback.com

Av vår <Security Statement> och vår <Overview of customer’s responsibilities as data controllers> framgår hur Questback bearbetar personuppgifter som samlats in från sina kunder och hur personuppgifterna från deltagare i Questbacks enkäter bearbetas.

Medgivande

Genom att använda den här webbplatsen godkänner du att vi samlar in och använder dina personuppgifter såsom beskrivs häri. Om du inte godkänner villkoren som beskrivs häri ska du inte använda webbplatsen. Tillämplig lagstiftning kan kräva att vi ber om ditt uttryckliga medgivande att bearbeta personuppgifter som är insamlade på den här webbplatsen eller frivilligt inlämnade av dig. Vänligen notera att medgivande är helt frivilligt. Om du inte ger ditt medgivande till att vi bearbetar dina personuppgifter, eller senare meddelar Questback att du inte längre vill att vi behandlar dina personuppgifter, kan användandet av den här webbplatsen omöjliggöras eller begränsas.

Insamling via Questbacks webbplats

Questback kan samla in, lagra och analysera uppgifter om besökare på sin webbplats. Vi kan lagra din IP-adress och använda cookies enligt vår beskrivning i vår Cookie Policy.  

Questback kan lägga till information som samlas in när sidan besöks. Sådan ytterligare information innefattar ditt intresse av Questbacks produkter.

Dessutom kan Questback samla in och bearbeta personuppgifter som du frivilligt lämnar till oss via formulär på vår webbplats, som till exempel när du registrerar dig för evenemang eller för aviseringar och nyhetsbrev. Om du delger Questback dina uppgifter från sociala media kan Questback hämta offentligt tillgänglig information om dig från sociala media.

Sådana personuppgifter kan omfatta ditt för- och efternamn, din post- och e-postadress, ditt telefonnummer, din jobbtitel och anställningsnivå, uppgifter för sociala nätverk, dina intressen, intresse för Questbacks produkter och viss information om företaget som arbetar för (företagsnamn och adress) samt information om vilken relation som föreligger mellan dig och Questback.

Syftet med Questbacks behandling av personuppgifter

Vi använder de insamlade uppgifterna om våra användare och deras intresseområden för att anpassa innehållet till besökarna och för att förbättra vår webbplats. Vi använder sådan information endast så som beskrivs i denna integritetspolicy och/eller på ett sådant sätt som vi beskriver vid insamlingstillfället. Vi använder dina personuppgifter för att:

  • Ge dig nyhetsbrev och annan information som du ber om
  • Ge dig nyheter om evenemang
  • Hålla dig uppdaterad om nyheter och uppgraderingar av mjukvaran, säkerhetsbuggfixar, systemförbättringar, specialerbjudanden och annan information angående Questbacks mjukvara och tjänster. Detta kan ibland inbegripa information från andra teknikföretag eller affärspartners om produkter och tjänster som kan höja värdet på vår produkt. Sådan kommunikation kan komma från inte bara Questback, utan även från Questbacks partners. Du godkänner att all information som krävs för att spåra dina val gällande mottagandet av marknadsföringsmaterial kan lagras och utbytas mellan företag inom Questback Group, samt med företag som tillhandahåller tjänster till Questback inom marknadsföring.
  • Skräddarsy information om våra produkter och tjänster enligt dina individuella intressen
  • Kontakta dig för att svara på dina förfrågningar
  • Skicka ut tävlingar eller andra kampanjer eller marknadsföringsaktiviteter
  • Stödja förfrågningar om anställning
  • Om du väljer att ge oss din e-postadress kommer vi att kommunicera med dig via e-post.
  • Ge teknisk support
  • Förbättra vår webbplats

Dela och överföra dina personuppgifter

Questback är en koncern med företag runt hela världen. Alla uppgifter som du frivilligt lämnar eller som på annat sätt samlas in på någon av våra webbplatser i alla länder kan delas inom Questback-koncernen.

Vi kan också dela sådan information med affärspartners, tjänsteleverantörer, auktoriserade tredjepartsagenter eller entreprenörer för att tillhandahålla en begärd tjänst eller transaktion. Detta för att förse dig med information om produkter och tjänster som kan vara av intresse för dig eller för att analysera användarbeteendet på vår hemsida.

Vi säljer inte och hyr inte ut dina personuppgifter till tredje part i marknadsföringssyfte så länge du inte har givit oss tillstånd att göra så.

Vi kan besvara stämningar, domstolsbeslut eller juridiska processer genom att lämna ut dina personuppgifter och annan därmed relaterad information om så behövs. Vi kan också välja att fastställa eller utöva våra juridiska rättigheter eller försvara oss mot rättsliga krav.

Datasäkerhet och lagring

Questback har förbundit sig att skydda de personuppgifter du delar med oss. Vi har vad som krävs i form av organisatoriska och tekniska åtgärder för att hjälpa till att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst eller användning. Våra anställda och registerförare är skyldiga att respektera din integritet och dina sekretessrättigheter.

Questback lagrar inte dina personuppgifter längre än nödvändigt för att uppfylla de syften för vilka de samlades in, eller enligt krav från tillämpliga lagar och förordningar. I synnerhet, och om ingen förhindrande lagstadgad skyldighet föreligger, kommer Questback ta bort dina personuppgifter när du informerar Questback om att du inte längre vill att Questback ska bearbeta dina personuppgifter.

Förfrågningar

Om du är medborgare i ett land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och vill fråga efter dina personuppgifter som kan ha samlats in av Questback, kontakta Questbacks kontor i det land där du bor. Kontaktuppgifterna hittar du på vår hemsida. (www.questback.com)

Ändringar i denna policy

Questback kan ibland komma att ändra denna information. Sådana ändringar tillkännages genom att det senast uppdaterade avsnittet i dokumentet ändras. Det kan också visas som ett välkomstmeddelande vid inloggning på vår sida under en begränsad tid. Vi uppmanar våra kunder att regelbundet kontrollera om uppdateringar av policyn gjorts.

Cookies

Vi använder cookies för att lagra information om din webbläsarversion, IP-adress och operativsystem. En cookie är en liten textfil som placeras på din hårddisk av en webbplatsserver. Cookies kan inte användas för att köra program eller sprida virus i din dator. En cookie är unikt tilldelad dig och kan endast läsas av en webbserver i den domän som utfärdade den till dig.