TILRETTELEGG FOR VARSLING FOR Å REDUSERE RISIKO OG BESKYTTE VIRKSOMHETEN DIN

 

Wells Fargo, Uber, Lululemon, Volkswagen, BP, Novartis – ingen bransjer forblir uberørt av de offentlige utspillene om tvilsom praksis hos bedrifter. En kostnad som har direkte innvirkning på bunnlinjen. Ta for eksempel Enron, en sak som kostet investorene $60 milliarder og førte til at 4500 ansatte mistet jobbene sine. Mens disse skandalene til stadighet dominerer mediebildet, blir det å ta vare på varslere og utnytte innsikten de gir, helt uunnværlig for virksomheter når det gjelder å redusere risiko og beskytte sine egne prestasjoner og omdømme.

VARSLERINITIATIVER

Kan avdekke risiko som påvirker hele organisasjonen
 • FINANSIELLE, JURIDISKE OG REGULATORISKE RISIKOER Åpenhet i næringslivet, Finansiell uredelighet, Svindel, Innsidehandel, Verdipapirer, Offentlige pensjoner
 • LEDELSE & PERSONELLRISIKO Bestikkelser, Utpressing, Trakassering, Mobbing, Trusler, Spionasje
 • OPERASJONELLE OG LOGISTISKE RISIKOER Miljø, Helse, Sikkerhet, Handel, Prising, Barnearbeid, Bedriftens samfunnsansvar

80% av varslere som lyktes tok opp bekymringene sine internt før de gikk ut offentlig

80

1/3 AV ANSATTE HAR SETT UPASSENDE OPPFØRSEL

Avdekk viktig informasjon, ta affære. Varslerinitiativer er første skritt for å beskytte din organisasjon.

Støtte til varslerinitiativ fra toppledernivå er anerkjent som et nøkkelelement i et effektivt overordnet compliance-program Deloitte, WSJ Risk & Compliance Journal

QUESTBACK’S Whistleblower

Avdekk viktig informasjon, ta affære. Beskytt organisasjonen din.

Reduser risiko, forbedre ytelsen og beskytt bedriften din ved å utnytte informasjon fra varslere i alle ledd av virksomheten. Questback Whistleblower er en komplett løsning i verdensklasse og et rammeverk for å avdekke, analysere, håndtere og adressere dagens ofte høyprofilerte og kostbare varsler og ulovligheter. Questbacks Whistleblower:

 • Beskytter bedriften din mot ukjente og uadresserte risikoer
 • Er et pålitelig system for ansatte som vil ta opp saker og dele bekymringer
 • Forbedrer overholdelse av relevante lover, regler og etiske retningslinjer
 • Fører til bedre bedriftsprestasjoner ved å være proaktiv i forhold til opplysninger som kommer frem

Gjennom å være effektiv, transparent og bygge på tillit kan Questbacks Whistleblower gjøre om typiske bedriftsfeller til verdifull informasjon.

Nylige høyprofilerte saker der bedrifter har utvist manglende integritet har fremhevet behovet for å forhindre, oppdage og svare på den type tillitsbrudd og compliance-problemer som kan få ødeleggende konsekvenser for bedrifter og enkeltpersonene som jobber der. Ernst&Young

VARSLINGSSYSTEM

 • En enkel, kryptert og nettbasert løsning, tilgjengelig fra hvilken som helst enhet til enhver tid
 • Er rask og kan tilpasses for kjente eller anonyme innsendelser, interaksjoner og rapporter
 • Dynamisk dashbord som oppdateres i realtid med alarmer som sikrer at utbedringer blir gjennomført og at resultater oppnås
Online Portal

KRYPTERT NETTPORTAL

Markedsledende sikkerhet og fullt ut kryptert portal som alltid er tilgjengelig for alle typer innsendelser, både anonyme og ikke-anonyme

Ease of Use

Automated Alerts&Reporting

Automatiske alarmer, mobilvarslinger, og rapporter genereres i henhold til bedriftens, styrets eller investorenes ledelsesstrukturer.

DYNAMISK DASHBORD

Dashbord-basert rapportering i realtid for mellomledere, HR, toppledere og investorer

Manage Whistleblowing

REVISORKLAR SAKSBEHANDLING

Behandle alle typer saker og kommuniser med de relevante partene helt fra etterforskning til utbedring av saken det ble varslet om. Alt er revisorklart og kan rapporteres inn.Å skape et klima og en prosess som legger til rette for å ta opp problemstillinger internt vil hjelpe selskaper med å få øye på den neste potensielle skandalen; lignende riggingen som foregikk med LIBOR-renten i Storbritannia, utslippsskandalen fra biler i Tyskland, eller problemer med salgsincentiver, før det er for sent.

Å HÅNDTERE VARSLER KAN HJELPE DEG MED Å REDUSERE RISIKO OG FORBEDRE DIN BEDRIFTS PRESTASJONER

Request a Tailored Demo Now
whistleblower

72 PROSENT AV INVESTORER

mener mål som viser ikke-finansiell risiko er viktige.

Håndter risikoer knyttet til eierstyring og selskapsledelse i alle deler av virksomheten.

whistleblower

DEDICATED TO PROTECTING OUR CUSTOMERS

HVEM DU STOLER PÅ HAR STOR BETYDNING

Varsling kan få store konsekvenser for alle organisasjoner, ansatte og investorer. Fra forsideskandaler til katastrofale miljøutslipp – ikke overlat dine varslerinitiativ til hvem som helst. Stol bare på de beste.

 

 • Bransjeledende og fullt ut krypterte web-baserte løsninger
 • Utviklet i henhold til GDPR-reglene og gjeldende standarder og praksiser innen personvern
 • SOCSys Trust-merket for å sikre at overholdelse av gjeldende standarder er verifisert av uavhengig tredjepart
 • ISO/IEC 27001-sertifisert som Information Security Management System (ISMS)