Eventer | Fra taktiske undersøkelser til strategisk innsikt i en digital verden. Er du klar?

Frokostseminar 8. november, 2017!

Kontinuerlig feedback - Hvordan brukes dette strategisk hos Danfoss

De ansattes ferdigheter, kunnskap og innovasjon er avgjørende for selskapets suksess. Konkurransen om talentene har aldri vært tøffere, samtidig som de ansatte stiller større krav. En årlig undersøkelse alene er ikke nok til å skape engasjement blant de ansatte. Vellykkede selskaper innser at de trenger å integrere feedback fra ansatte i sine forretningsbeslutninger.

Velkommen til Questbacks frokostseminar og lytt til Viera Hajkova, HR direktør i Danfoss Power Solutions, som forteller om deres reise - fra en årlig medarbeiderundersøkelse til en rask, fleksibel, pulsbasert feedbackstrategi.

Vi presenterer også nye smarte løsninger for å samle inn og svare på feedback. Med disse løsningene har du mer tid til analyse og forbedring.

 

Påmelding

Want to see how Questback can work for your business?