Casestudier | Danfoss

Bakgrunn

Danfoss gjennomførte tidligere én medarbeiderundersøkelse annet hvert år for å få en oversikt om hvor fornøyde medarbeiderne var på et overordnet nivå.

I 2016 bestemte de seg for å gjennomføre en ny type undersøkelse for å identifisere og håndtere spesifikke problemer og behov blant ansatte på en raskere og mer effektiv måte. Den nye undersøkelsen måtte være engasjerende, enkel og rask å gjennomføre. Samtidig måtte den også gi oversiktlige resultater som ga en klar pekepinn på hva som eventuelt måtte endres.

LØSNING

Danfoss valgte Questbacks Enterprise Feedback-plattform for å skape en innovativ tilnærming til medarbeiderundersøkelsen. De nye interaktive undersøkelsene, HY-Five-undersøkelser, tar bare noen minutter å gjennomføre og de inneholder en blanding av åpne og lukkede spørsmål besvart på en enkel fempunkts skala.

Åpne responsfelt gir også ansatte rom for sine egne meninger og tanker. Respondentene ser også et sanntidssammendrag av resultatene når de er klare.

RESULTATER

Den første undersøkelsen hadde en responsrate på 77% og mottok mer enn 1 750 kommentarer i de åpne responsfeltene. Problemer som ansatte opplever, kan nå identifiseres og håndteres raskt og enkelt, samtidig som resultatene vises og analyseres via online dashboards.

 

Want to see how Questback can work for your business?