Presse | Questback lanserer ESG Pulse - En måte å håndtere risiko på innenfor ESG

Published 01.11.2017

ESG Pulse

Questback offentliggjør i dag lansering av sitt nye produkt, ESG Pulse. Den nye løsningen gjør at organisasjoner
kan implementere ESG-styringsprosesser i hele organisasjonen og dens kultur, og dermed enkelt håndtere de vanlige utfordringene og risikoen forbundet med ESG-faktorer.

ESG Pulse gir bedrifter sanntidsinnsikt om sin ESG-risiko ved å involvere ansatte og utnytte kritiske data om bedriftens faktiske tilstand og resultat.

Å være i stand til å håndtere ikke-finansiell informasjon om miljø, sosiale problemer eller styringsfaktorer er en absolutt nødvendighet for bedrifter. "Vi tror at suksessrike selskaper, både nå og i fremtiden, vil være de som er i stand til å måle, spore og følge opp mulighetene og risikoen ved ESG" sier Narve Reiten, grunnlegger av Reiten & Co, et private equity og venture capital selskap. "I de siste årene har det blitt mer tydelig at selskaper som presterer godt på ESG-området får økt alfa-verdi."

SKAP INNSIKT. HÅNDTER RISIKO. ØK BEDRIFTSRESULTATET.

Investorer legger større vekt på ikke-finansielle opplysninger, som ESG-faktorer. Likevel er det fortsatt en utfordring å få en fullstendig sanntidsvisning av selskapets ESG-risiko. "Det handler om å få tilgang til de riktige dataene, for å kunne ta den riktige avgjørelsen. Transaksjonsdata gir ikke hele bildet." sier Frank Møllerop, administrerende direktør i Questback. "For å effektivt håndtere sin ESG-risiko, må organisasjoner ta vare på og få innsikt av de som er nærmest bedriften - de ansatte. Det er viktig å identifisere og forstå hvorfor risikoen eksisterer, for så å lukke gapet mellom strategi og tiltak for å drive konkrete resultater."

Questback ESG Pulse gir et komplett bilde og uvurderlig innsikt i organisasjonens operasjonelle virkelighet, gjennom autentiske, transparente og konkrete metoder. Det beskytter ikke bare organisasjonens virksomhet og omdømme, men fremmer også lojalitet og øker motivasjonen. Som Reiten sier, "ESG Pulse gir oss en unik innsikt i materielle faktorer som er viktige for verdiskaping og lønnsomhet blant selskapene som inngår i vår portefølje."

Les mer om ESG Pulse her

Want to see how Questback can work for your business?