Presse | DIGI.no: Employee TouchPoint

Published 28.10.2016 Daniel Karadash

Questback har lansert et nytt verktøy som skal gjøre det enklere for ledere å få svar på hvorfor noen ansatte slutter i bedriften, mens andre velger å bli.

 

....Selv om ansatte gjerne forteller hvorfor de slutter, så viser forskning og erfaring at de fleste ansatte likevel ikke tør å fortelle «hele historien».

Les hele artikkelen på DIGI.no

Les mer om Employee TouchPoint

Want to see how Questback can work for your business?