Offentlig sektor

Gjør feedback sentralt innen offentlig sektor

Offentlig sektor står foran et veiskille. I økende grad må det gjøres mer med færre ressurser, med brukere som krever høyere servicenivå, bedre respons og de samme digitale mulighetene de får fra privat sektor.

Prosessene blir stadig mer komplekse, med økende samarbeid mellom ulike etater. Samtidig gir nye teknologier fra mobil til AI, muligheter for radikale endringer i hvordan tjenester som for eksempel utdanning, opprettes og leveres.

Har du de rette verktøyene?

Uansett hvilken del av den offentlige sektoren eller utdanningsområdet du befinner deg i, gir Questbacks teknologi deg de verktøyene du trenger for å lytte til ansatte, brukerne og studentene, og bruke innsikten til å øke engasjementet, forbedre prosessen og overvinne dine viktigste utfordringer.

Prosessdrevet tilbakemelding fanger opp hva brukerne tenker umiddelbart på tjenestestedet, og gir en oversikt over hele opplevelsen, fremhever svake punkter i etablerte tjenester og tidlige varslingsindikatorer når du presenterer nye.

Dine ansatte er sentrale for suksess, men hvordan engasjerer, motiverer og beholder du dem? 

Nøkkelen til suksess

Skap en kultur for de ansatte med kontinuerlig forbedring, ved hjelp av regelmessig tilbakemelding og aktive verktøy for å samle innsikt fra eksterne medarbeidere. Denne kunnskapen kan bidra til å forbedre prosesser og ledelsesevner, redusere turnover og føre til etablering av nye tjenester.

Snakk med Questback om hvordan feedback kan gjøre dere mer produktive og effektive, samtidig som dere på en bedre måte møter deres ansatte, brukere og studenter.