Helsetjenester

Setter kunnskap fra feedback i sentrum for helsetjenester

Helsepersonell møter stadig økende utfordringer. Regulatoriske endringer, fusjoner, en aldrende befolkning og konkurranse om kliniske og støttende personell bidrar til et komplekst miljø som er vanskelig å opprettholde og administrere. Pasientene blir mer kunnskapsrike og krevende, og de ønsker å bli hørt.

Retensjon
Retensjon

Å beholde de ansatte er kritisk for å bevare suksess.

Engasjement
Engasjement

Engasjerte ansatte fører til dedikert pasientomsorg av høy kvalitet.

Budsjett
Budsjett

Administrasjon av kostnader gjennom en dypere forståelse av hva som trengs for å oppnå suksess.

Sterkere pasientforhold fører til forbedret bunnlinje.

Lytt til pasientene dine

Tilbydere av helsetjenester trenger en dypere og mer regelmessig engasjement med ansatte og pasienter for å oppnå suksess i organisasjonen.

Questbacks løsninger gjør det mulig for deg å lytte til ansatte og pasienter, siden du effektivt kan nå ut til dem, samle inn tilbakemeldinger og korte ned avstanden mellom kunnskap og handling.

  • Pågående dialog med de ansatte gjennom nettsamfunn
  • Utvikle sterkere pasientforhold, som igjen fører til en forbedret bunnlinje
  • Skape et bedre arbeidsmiljø med mer engasjerte og lojale ansatte
  • Få tilbakemeldinger i sanntid fra ansatte og pasienter
Vår Questback-plattform har bidratt til at personalutskiftningen har minsket og vi har redusert sykdoms- og fraværsprosenten. Våre ansatte er fornøyde og føler seg dyktige i sine jobber. Northern Devon Healthcare NHS Trust