Setter kunnskap fra feedback i sentrum for helsetjenester

Helsepersonell møter stadig økende utfordringer. Regulatoriske endringer, fusjoner, en aldrende befolkning og konkurranse om kliniske og støttende personell bidrar til et komplekst miljø som er vanskelig å opprettholde og administrere. Pasientene blir mer kunnskapsrike og krevende, og de ønsker å bli hørt.

Retensjon
Retensjon

Å beholde de ansatte er kritisk for å bevare suksess.

Engasjement
Engasjement

Engasjerte ansatte fører til dedikert pasientomsorg av høy kvalitet.

Budsjett
Budsjett

Administrasjon av kostnader gjennom en dypere forståelse av hva som trengs for å oppnå suksess.

Sterkere pasientforhold fører til forbedret bunnlinje.

Lytt til pasientene dine

Tilbydere av helsetjenester trenger en dypere og mer regelmessig engasjement med ansatte og pasienter for å oppnå suksess i organisasjonen.

Questbacks løsninger gjør det mulig for deg å lytte til ansatte og pasienter, siden du effektivt kan nå ut til dem, samle inn tilbakemeldinger og korte ned avstanden mellom kunnskap og handling.

  • Pågående dialog med de ansatte gjennom nettsamfunn
  • Utvikle sterkere pasientforhold, som igjen fører til en forbedret bunnlinje
  • Skape et bedre arbeidsmiljø med mer engasjerte og lojale ansatte
  • Få tilbakemeldinger i sanntid fra ansatte og pasienter
Vår Questback-plattform har bidratt til at personalutskiftningen har minsket og vi har redusert sykdoms- og fraværsprosenten. Våre ansatte er fornøyde og føler seg dyktige i sine jobber. Northern Devon Healthcare NHS Trust

Increasing employee engagement at Northern Devon Healthcare NHS Trust through an online community platform, known as Staff Voice.

Read More

Northern Devon Healthcare NHS Trust - Customer Video

Videoer