Detalj- og varehandel

Lytt til kunder og ansatte for å lykkes i detalj- og varehandelen

Forhandlere har alltid hatt konkurranse om kunder og ansatte, men i dag er konkurransemiljøet radikalt endret. Det er mer intenst og endres raskere, drevet av digital transformasjon og lavere inngangsterskel. Konkurrenter på nett vokser raskere og kundenes krav øker og de ansattes forventninger endres hele tiden.

Du må rekruttere, beholde og engasjere talentene, samtidig som du bygger langsiktige og lønnsomme forhold med kundene.

Kundekravene endres

For å lykkes i denne konkurransedrevne verdenen må forhandlere lytte og handle hvis de skal være i stand til å levere den opplevelsen som både kundene og de ansatte forventer.

De trenger hyppig, dyptgående kunnskap for å fremme lojalitet, øke de ansattes produktivitet, redusere turnover og skape innovasjon.

Questbacks løsninger gjør det mulig for forhandlere å øke effektiviteten, innovasjonen og topplinje veksten.

Lær mer

I et marked som er så konkurransedyktig som detaljhandelen, er det avgjørende å lytte til våre mennesker hvis vi skal fortsette vår suksess. Questback gir oss plattformen som raskt samler inn, analyserer og handler på tilbakemeldinger fra våre 86 000 kolleger over hele landet. John Lewis

Veien til suksess i detalj- og  varehandelen

Gi kunder og ansatte muligheten til å dele sine tilbakemeldinger på en proaktiv måte ved sentrale punkter i prosessen. Koble sammen innsikt som er hentet fra både kunder og ansatte for å få et helhetlig bilde, og del innsikten i hele organisasjonen i sanntid.

Questback gir deg muligheten til å blomstre og vokse i et stadig forandrende detaljhandelmiljø.