BILBRANSJEN

Skap raskere vekst og innovasjon i bilbransjen

Bilbransjen er under enorm forandring. Konkurransen tilspisses og nye aktører utfordrer på tvers av alle markedssegmenter over hele kloden. Ny teknologi endrer bransjen, og man ser et økende behovet for å differensiere seg. Elbiler, hybrid- og førerløse kjøretøy, og nye nivåer av nett-tilkobling i kjøretøy endrer måten vi velger og bruker bilen på. Turdelingstjenester truer med reduksjon av bilkjøp, spesielt blant den yngre gruppen.

Hvordan skiller du deg ut?

For å konkurrere i den raskt skiftende bransjen må merkevaren lytte til sine kunder og ansatte, og bruke innsikten til å komme seg videre. Questbacks teknologi gjør det enkelt å samle tilbakemeldinger fra begge grupper. Lytt til tilbakemeldinger fra kunder og bruk dem til å forbedre dine produkter og kundeopplevelser, samtidig som du øker tilfredsheten og markedsandelen.

Motivér og få innsikt fra ansatte slik at produksjons- og forsyningskjeden blir mer effektiv. Questback gir deg verktøy for å samle inn innsikt og iverksette tiltak for å øke konkurranseevnen, uansett hvilken del av bilindustrien du er i.

Å bli stående stille er å henge etter. Opplevelsen du tilbyr er kritisk for suksess.