Et godt arbeidsmiljø er viktig for oss i Self Storage Group. I samarbeid med Questback får vi verdifull innsikt i arbeidsforholdet til våre ansatte. Dette lar oss enklere identifisere hvilke tiltak og rutiner som skal til for å skape en bærekraftig arbeidskultur, med mål om å gjøre arbeidsplassen enda bedre for våre medarbeidere

/Cathrine Willersrud, HR-rådgiver – Self Storage Group

Vår nye kunde City Self Storage Group tilbyr intelligente lagringsløsninger i en stadig mer urban og tettbefolket verden. De vil i første omgang bruke Questback for å lytte til sine ansatte for å bli smartere og mer gjennomtenkte som organisasjon.

Try Questback

Questback is a leading Customer and Employee Experience solution that makes it easy to collect, analyse and take action on key stakeholder insights.

Free 14-day trial Learn more