Inleiding

Bijgewerkt op 17 maart 2017

Het is voor Questback als leverancier van 'Software as a Service' (SaaS)-softwarelicenties van cruciaal belang om de privacy van individuen te beschermen. Deze privacyverklaring toont Questback’s respect voor het privacyrecht van het individu en zet uiteen hoe Questback informatie verwerkt die direct of indirect kan worden gebruikt voor het identificeren van een individu ('Persoonsgegevens') en die wordt verzameld tijdens het gebruik van onze website. 

Deze privacyverklaring is van toepassing op www.questback.com

Raadpleeg voor informatie over hoe Questback persoonsgegevens verwerkt die zijn verzameld van haar klanten en hoe de persoonsgegevens van respondenten op de enquêtes van Questback worden verwerkt, onze <beveiligingsverklaring > en ons <overzicht van verantwoordelijkheden van de klant als gegevensverwerkers>.

Toestemming

Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor de verzameling en het gebruik van uw persoonsgegevens zoals hierin beschreven. Als u niet instemt met de hierin beschreven voorwaarden, verzoeken we u geen gebruik te maken van deze website. Indien bij wet verplicht, kunnen we vragen om uw expliciete toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens die op deze website worden verzameld of vrijwillig door u worden verstrekt. Let erop dat alle toestemming volledig vrijwillig is. Als u de gevraagde toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens echter niet toekent of Questback later informeert dat u niet wilt dat Questback uw persoonsgegevens verder verwerkt, zal het gebruik van deze website niet mogelijk of beperkt zijn.

Verzameling door de website van Questback

Questback kan informatie van bezoekers aan haar website verzamelen, opslaan en analyseren. We kunnen uw IP-adres registreren en gebruikmaken van cookies, zoals is beschreven in ons Cookiebeleid.  

Questback kan informatie toevoegen door middel van pageview-activiteit. Dergelijke informatie omvat uw interesse in producten van Questback.

Bovendien kan Questback eventuele persoonsgegevens verzamelen en verwerken die u vrijwillig verstrekt in de formulieren op onze websites, zoals wanneer u zich aanmeldt voor evenementen of inschrijft voor informatie en nieuwsbrieven. Indien u uw social media-gegevens verstrekt aan Questbback, kan Questback openbaar beschikbare informatie over u achterhalen van deze sociale media.

Deze persoonsgegevens kunnen bestaan uit uw voor- en achternaam, uw post- en e-mailadres, uw telefoonnummer, uw functietitel en senioriteitsniveau, gegevens voor sociale netwerken, uw interessegebieden, interesse in producten van Questback en bepaalde informatie over het bedrijf waar u voor werkt (bedrijfsnaam en adres), evenals informatie over het soort relaties dat bestaat tussen u en Questback.

Doel van de verwerking van persoonsgegevens door Questback

We gebruiken de verzamelde gegevens voor het verzamelen van informatie over onze gebruikers en hun interessegebieden, om onze inhoud aan te passen aan onze bezoekers en om onze website te verbeteren. We gebruiken deze informatie uitsluitend zoals beschreven in deze privacyverklaring en/of op de manier die we specificeren op het moment van verzameling. We zullen uw persoonsgegevens gebruiken voor de volgende doelen:

  • Om u nieuwsbrieven en andere informatie te verstrekken waar u om vraagt
  • Om u nieuws te verstrekken over gebeurtenissen
  • Om u op de hoogte te houden van software-updates, software-upgrades, beveiligingspatches, systeemverbeteringen, speciale aanbiedingen en andere informatie met betrekking tot de software en diensten van Questback. Dit kan soms informatie zijn van andere technologiebedrijven of zakelijke partners over producten en diensten die waarde aan onze producten kunnen toevoegen. Dergelijke communicatie wordt mogelijk niet alleen verstrekt door Questback, maar ook door partners van Questback. U erkent dat eventuele informatie die is vereist voor het opvolgen van uw keuzes met betrekking tot het ontvangen van marketingmaterialen kan worden opgeslagen en uitgewisseld tussen bedrijven in de Questback Group en met bedrijven die diensten aan Questback leveren op het gebied van marketing.
  • Om informatie over onze producten en diensten aan te passen aan uw individuele interesses
  • Om u de mogelijkheid te bieden om contact met u op te nemen om uw vragen te beantwoorden
  • Voor het aanbieden van wedstrijden of andere marketing- of promotieactiviteiten
  • Ter ondersteuning van recruitmentvragen
  • Indien u ervoor kiest om ons uw e-mailadres te geven, zullen we via e-mail met u communiceren.
  • Voor het leveren van technische ondersteuning
  • Voor het verbeteren van onze website

Delen en overdragen van uw persoonsgegevens

Questback is een groep bedrijven die wereldwijd actief is. Alle gegevens en informatie die u vrijwillig verstrekt of dat anderszins wordt verzameld op één van onze websites in een land kunnen worden gedeeld binnen de Questback Group.

we mogen dergelijke informatie ook delen met zakenpartners, serviceaanbieders, bevoegde externe agenten of aannemers om een gevraagde dienst of transactie te verstrekken, waardoor u informatie krijgt aangeboden over producten en diensten waar u in geïnteresseerd bent of om het gedrag van gebruikers op onze website te analyseren.

We verkopen of verhuren uw persoonsgegevens niet aan derde partijen voor marketingdoeleinden, tenzij u ons toestemming heeft gegevens om dat te doen.

Indien nodig kunnen we op dagvaardingen, gerechtelijke bevelen of juridische procedures reageren door het openbaarmaken van uw persoonsgegevens en andere gerelateerde informatie. We kunnen er ook voor kiezen om uw wettelijke rechten vast te stellen of uit te oefenen of te verdedigen tegen rechtsvorderingen.

Beveiliging en retentie van gegevens

Questback zet zich in voor de bescherming van de persoonsgegevens die u met ons deelt en heeft de nodige organisatorische en technische maatregelen geïmplementeerd om uw persoonsgegevens te helpen beschermen tegen onbevoegde toegang, gebruik of openbaarmaking. we verplichten onze werknemers en gegevensverwerkers om uw privacy- en vertrouwelijkheidsrechten in acht te nemen.

Questback zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor het vervullen van de doelen waarvoor ze zijn verzameld of zoals is vereist door geldende wet- en regelgeving. In het bijzonder, en indien er geen tegenstrijdige wettelijke verplichtingen bestaan, zal Questback uw persoonsgegevens verwijderen zodra u Questback op de hoogte stelt dat u niet wilt dat Questback uw persoonsgegevens verder verwerkt.

Vragen

Indien u inwoner bent van het Europese Economische Gebied en u vragen heeft over uw persoonsgegevens die door Questback zijn verzameld, dan kunt u contact opnemen met de Questback-entiteit in het land waar u woont, op de contactinformatie die is voorzien op onze startpagina. (www.questback.com)

Veranderingen aan deze verklaring

Questback kan deze informatie van tijd tot tijd veranderen; dergelijke veranderingen worden aangegeven door het veranderen van de laatst bijgewerkte sectie in dit document en kunnen ook voor een beperkte periode als welkomstbericht worden weergegeven wanneer u zich aanmeldt op onze website. We moedigen onze klanten aan om deze verklaring regelmatig te controleren op aanpassingen.

Cookies

We gebruiken cookies om informatie op te slaan over uw browserversie, IP-adres en besturingssysteem. Een cookie is een klein tekstbestand dat door een server van een webpagina op uw computer geplaatst kan worden. Cookies kunnen niet worden gebruikt voor het uitvoeren van programma's of het afleveren van virussen op uw computer. Cookies worden uniek aan u toegewezen en kunnen alleen worden gelezen door een webserver in het domein dat de cookie aan u heeft afgegeven.