Inzicht uit feedback in het hart van de gezondheidszorg integreren

De uitdagingen voor leveranciers van gezondheidszorg nemen snel toe. Wijzigingen in regelgeving, fusies, een vergrijzende bevolking en onderlinge concurrentie op het gebied van klinisch en ondersteunend personeel dragen allemaal bij aan een complexe omgeving die moeilijk bij te benen en succesvol te beheren is. Patiënten worden mondiger en veeleisender en willen dat ze worden gehoord.

Retentie
Retentie

Een hoge retentiegraad onder personeel is belangrijk voor blijvend succes.

Betrokkenheid
Betrokkenheid

Een betrokken personeelsbestand vertaalt zich in toegewijde patiëntenzorg van hoge kwaliteit.

Budget
Budget

Kosten onder controle houden door een beter inzicht van wat nu echt nodig is voor succes. 

betere relaties met patiënten betekent een betere basis.

Laat de stem van uw patiënten gehoord worden

Leveranciers moeten frequenter en diepgaander communiceren met werknemers en patiënten voor succes in de organisatie.

Met de oplossingen van Questback kunt u beter naar werknemers en patiënten luisteren, doordat u efficiënt contact kunt maken, feedback kunt verzamelen en de keten tussen inzicht en actie kunt sluiten.

  • Doorlopende communicatie met uw personeel via online communities
  • Betere relaties met patiënten ontwikkelen, wat leidt tot een betere basis
  • Een betere werkomgeving creëren met meer betrokken en loyale werknemers
  • Verzamel in realtime feedback van werknemers en patiënten
Het community-platform van Questback heeft ons geholpen om de retentiegraad te verhogen en het verloop te laten afnemen; ook zijn de cijfers voor ziekte en afwezigheid verbeterd en voelt het personeel zich prettig en goed in hun werk. Northern Devon Healthcare NHS Trust
Northern_Devon_Healthcare_video.jpg

Increasing employee engagement at Northern Devon Healthcare NHS Trust through an online community platform, known as Staff Voice.

Lees verder


Northern Devon Healthcare NHS Trust – Customer Video

Northern Devon Healthcare NHS Trust - Customer Video