HYÖDYNNÄ WHISTLEBLOWING -RATKAISUA VÄHENTÄÄKSESI RISKEJÄ JA SUOJELLAKSESI ORGANISAATIOTASI

 

Wells Fargo, Uber, Lululemon, Volkswagen, BP, Novartis  - mikään liiketoiminta-ala ei ole voinut välttyä yritysskandaaleilta. Skandaalien kustannukset vaikuttavat tietenkin suoraan yrityksen tulokseen. Esimerkiksi Enronin tapauksessa se maksoi sijoittajille 60 miljardia ja 4500 työntekijän työpaikan verran. Koska yritysskandaaleja nousee uutisiin kuin sieniä sateella, sisäisten ilmiantajien hyödyntäminen on  välttämätöntä organisaatioille riskien vähentämiseksi sekä suorituskyvyn ja maineen suojelemiseksi.

WHISTLEBLOWING eli sisäinen väärinkäytösten paljastaminen

voi tuoda esiin riskejä, jotka vaikuttavat koko organisaatioon 
 • RAHOITUS- JA JURIDISET RISKIT  Yritysten tiedonantovelvollisuus, taloudelliset väärinkäytökset, petokset, sisäpiirikauppa, arvopaperit
 • RISKIT, JOTKA LIITTYVÄT HALLINTOON JA  HENKILÖSTÖÖN Lahjonta, salaliitto, seksuaalinen häirintä, kiusaaminen, uhkailu, yritysvakoilu
 • OPERATIONAALISET JA TOIMITUSKETJUN RISKIT Ympäristö, terveys ja turvallisuus, kaupankäynti, hinnoittelu, lapsityövoima, yrityksen sosiaalinen vastuu

80% onnistuneista ilmiantajista toi esiin huolensa sisäisesti ennen kuin asia tuotiin julkisuuteen

80

1/3 TYÖNTEKIJÖISTÄ HUOMAA RIKKOMUKSIA

Kerää näkemyksiä henkilöstöltäsi ja ryhdy korjaaviin toimenpiteisiin. Sisäiset ilmiannot ovat ensiaskel organisaatiosi suojelemiseksi.

Johdon tuki whistleblower-aloitteissa on osoittautunut keskeiseksi tekijäksi tehokkaan yrityskohtaisen compliance-ohjelman saavuttamisessa." Deloitte, WSJ Risk & Compliance Journal

Questbackin Whistleblower

Kerää näkemyksiä, ryhdy toimenpiteisiin. Suojele organisaatiotasi.

Vahvistamalla sisäistä whistleblower-kulttuuria vähennät organisaatiosi maineriskejä, suojelet liiketoimintaasi ja vahvistat suorituskykyä. Maailmanluokan kokonaisvaltainen ratkaisu Questback Whistleblower auttaa organisaatiotasi löytämään, analysoimaan ja hallitsemaan maineelle haitallisia epäkohtia ja kalliita laitomuuksia organisaatiossasi.

Questback Whistleblower: 

 • Suojelee yritystäsi tuntemattomilta riskeiltä 
 • Tarjoaa työntekijöille luotettavan ja toimivan mekanismin, jonka avulla he voivat tuoda esiin huolia ja murheitaan organisaation toiminnassa
 • Parantaa lakien ja määräysten noudattamista 
 • Tuottaa parempia tuloksia proaktiivisen palautteen avulla

Tehokkuutensa ja läpinäkyvyytensä ansiosta Questbackin Whistleblower muuttaa perinteiset organisatoriset sudenkuopat arvokkaiksi oivalluksiksi.

"Viimeaikaisten kriisit suuryrityksissä ovat osoittaneet tarvetta estää, suojata ja vastata vähentyneeseen luottamukseen ja sääntöjen noudattamiseen, mikä voi aiheuttaa vakavia seurauksia sekä yrityksille että henkilöille." Ernst&Young

TÄTÄ ON WHISTLEBLOWER

 • Helppokäyttöinen, kryptattu web-pohjainen ratkaisu, jota voit käyttää millä tahansa laitteella milloin tahansa
 • Nopea ja muokattavissa avoimeen ja nimettömään raportointiin ja vuorovaikutukseen
 • Dynaamiset hallintapaneelit ja ilmoitukset reaaliajassa oikeiden toimintojen ja myönteisten tulosten varmistamiseksi
Online Portal

KRYPTATTU ONLINE-PORTAALI

Turvallinen. Täysin salattu ja aina käytettävissä portaali kaikentyyppisille raportoinnille - nimettömänä ja ei-nimettömänä

Ease of Use

AUTOMATISOIDUT VAROITUKSET JA RAPORTIT

Automaattiset varoitukset, ilmoitukset ja raportit, jotka luodaan yritysten, hallituksen ja sijoittajien antamien ohjeiden ja tarpeiden perusteella

DYNAAMISET DASHBOARDIT

Dashboard-pohjainen reaaliaikainen raportointi esimiehille, HR:lle ja sijoittajille

Manage Whistleblowing

CASE MANAGEMENT VALMIINA TARKASTETTAVAKSI

Hallitse kysymyksiä ja kommunikoi asiaankuuluvien osapuolten kanssa, aina tutkimuksesta korjaustoimenpiteisiin - kaikki valmiina tarkistukseen ja raportoitavaksiKun yritys luo organisaatioon ystävällisen ilmapiirin ja prosessit, jotka mahdollistavat sisäisten virheiden ja hallinnollisten epäkohtien raportoinnin, voidaan helpommin havaita mahdollisia skandaaleja, puutteellisia autopäästöjärjestelmijä tai myynnin kannustinongelmia - ennen kuin on liian myöhäistä.

WHISTLEBLOWER MANAGEMENT AUTTAA VÄHENTÄMÄÄN RISKEJÄ JA PARANTAMAAN YRITYKSEN TULOSTA

BOKA EN DEMO
whistleblower

72 % SIJOITTAJISTA

USKOO, ETTÄ EI-TALOUDELLISTEN RISKIEN MITTAAMINEN ON RATKAISEVAA YRITYKSEN MAINEEN KANNALTA.

Hallinnoi ESG-riskejä menestyksekkäästi yrityksesi eri toiminnoissa Questbackin Whistleblower -ratkaisun avulla.

whistleblower

DEDICATED TO PROTECTING OUR CUSTOMERS

KENEEN VOIT LUOTTAA?

Whistleblowingilla voi olla merkittäviä seurauksia organisaatioille, niiden työntekijöilleen ja investoijilleen. Oli sitten kyse etusivun skandaaleista tai ympäristökatastrofeista, älä anna kenen tahansa käsitellä whistleblowing- ja ESG-riskienhallinnan aloitteita. Luota vain parhaaseen. 

 

 • Markkinoiden johtava, web-pohjainen kryptattu ratkaisu
 • GDPR-yhteensopivat tietosuojastandardit
 • SOCSys -luottamusvakuutus itsenäisesti vahvistettujen standardien noudattamisesta
 • ISO/IEC 27001-sertifioitu ISMS (information security management system)