Olemme sitoutuneet suojelemaan asiakkaitamme

Questback on laatinut tämän tietosuojalausunnon osoituksena sitoumuksestamme suojella asiakkaitaan tietojen levittämistä vastaan. Lausunto on päivitetty 22. lokakuuta 2015.

Tarkoitus

Questback käsittelee henkilötietoja ainoastaan sellaisiin tarkoituksiin, joihin niitä tarvitaan objektiivisesti, jotta Questabackin palveluita voidaan toimittaa asiakkaille. Kaikessa käsittelyssä noudatetaan Euroopan unionin direktiivin 95/46/EC (annettu 24. lokakuuta 1995; henkilötietodirektiivi) yksityisyydensuojaa koskevia oikeuksia ja määräyksiä. Questback toimii sekä henkilötietojen käsittelijänä että rekisterinpitäjänä henkilötietodirektiivissä määritetyllä tavalla.

Questback noudattaa sekä henkilötietodirektiiviä että henkilötietodirektiivin nojalla annettuja paikallisia säännöksiä. Tästä johtuen Questback käsittelee kaikki asiakastiedot EU-/ETA-alueella.

Kaikkia niitä tietoja, jotka asiakkaat keräävät Questbackin kyselyitä, paneeleita ja yhteisöjä käyttämällä, säilytetään yksinomaan EU:ssa (Saksan Bremenissä ja Frankfurtissa) sijaitsevissa turvallisissa palvelinympäristöissä. Questbackin ja sen käyttämän palvelinympäristön palveluntarjoajan välinen tietojenkäsittelysopimus takaa, ettei tietoja käsitellä tämän lausunnon vastaisesti.

Kaikki tietojen siirto ETA:n sisällä, jolla tässä tarkoitetaan tietojen siirtämistä turvalliseen palvelinympäristöön Saksassa, tehdään Questback-konsernin sisäisen tietojenkäsittelysopimuksen mukaisesti.

Henkilötietoja ei käsitellä Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolella, ellei Questbackin asiakkaiden kanssa ole erikseen kirjallisesti sovittu tällaisesta tietojen siirrosta. Tämä koskee tyypillisesti Questbackin Yhdysvalloissa sijaitsevia asiakkaita, joilla on pääsyoikeus erilliseen instanssiinsa palvelinympäristössä.

Tietojen kerääminen ja käyttö

Tietojen kerääminen Questbackin tarjoaman alustan kautta kattaa teitojen keräämisen asiakkailta sekä kyselyihin osallistujilta, paneelien jäseniltä ja yhteisöjen jäseniltä, kuten alla tarkemmin esitetään. Kaikkia Questbackin sivustoille tallennettuja tietoja käsitellään luottamuksellisesti. Kaikkia tietoja säilytetään turvallisesti, ja niihin on pääsy vain erikseen valtuutetulla henkilöstöllä.

Questback määrittelee tämän lausunnon puitteissa termin "asiakas" itsenäiseksi kokonaisuudeksi, jonka kanssa Questbackilla on yhteistyösuhde, ja termin "vastaaja" keneksi tahansa henkilöksi, joka vastaa asiakkaan tekemiin ja Questbackin tarjoamiin kyselyihin tai joka osallistuu asiakkaan luomiin ja Questbackin tarjoamiin paneeleihin ja/tai yhteisöihin.

Asiakastietojen kerääminen ja käsittely

Asiakkaan rekisteröityessä Questbackin sivustolle Questback kerää tältä mm. yrityksen nimen, sähköpostiosoitteen, osoitteen, sijainnin, puhelin-/faksinumeron sekä yhteyshenkilön ja muiden tarvittavien henkilöstönjäsenten nimet. Näitä tietoja käytetään asiakkaan organisaation yhteyshenkilöiden tunnistamiseen Questbackin järjestelmässä. Tietoja käytetään myös laskutuksessa sekä tarvittavien palveluiden ja informaation tarjoamiseksi tehdyissä yhteydenotoissa. Kerättyjä tietoja käytetään vain Questback-konsernin sisällä. EU/ETA-alueella kerättyjä tietoja ei siirretä EU-/ETA-alueen ulkopuolelle. Yhdysvalloissa sijaitsevien Questbackin asiakkaiden keräämiä tietoja säilytetään EU:ssa ja käsitellään Questbackin työntekijöiden toimesta Yhdysvalloissa.

Questbackin asiakkaat pääsevät milloin tahansa tarkastelemaan ja muokkaamaan, päivittämään ja poistamaan yhteystietojaan kirjautumalla sisään käyttäjätunnuksella/salasanalla Questbackin sivustolle. Questbackin asiakkaat voivat luoda tililleen useita käyttäjiä, joilla on erilaiset, käyttöoikeussopimuksista riippuvat käyttöoikeustasot. Asiakas on kuitenkin itse vastuussa kunkin käyttäjän käyttöoikeustason määrityksestä ja siitä, että tiedot suojataan valitsemalla organisaatiossa käyttäjät, jotka voivat käyttää suojattuja kansioita.

Vastaajan tietojen kerääminen ja käsittely

Questback tarjoaa palautteenhallintaa Software-as-a-Service (SaaS) -alustalla.

Asiakas laatii palautteen keräämiseen käytetyt kyselyt, paneelit ja yhteisöt, ja asiakas tarjoaa ne haluamilleen yrityksille, organisaatioille ja henkilöille. Asiakkaan velvollisuus on varmistaa, että tietojen keräämisessä ja käsittelyssä noudatetaan soveltuvia lakeja. Lisätietoa tästä velvollisuudesta löytyy kohdasta Yhteenveto asiakkaan velvollisuuksista tiedon valvojina.

Questback ei käsittele henkilötietoja mihinkään muihin tarkoituksiin kuin mistä se on asiakkaidensa kanssa sopimuksella sopinut.

Kyselyjen tekeminen anonyymina

Anonyymien kyselyiden tapauksissa vastausten yhteydessä ei tallenneta mitään tunnistetietoja, kuten selaimen tyyppiä ja versiota, IP-osoitetta, käyttöjärjestelmää tai sähköpostiosoitetta. Menettelyn tarkoituksena on suojella vastaajan identiteettiä.

Aktivoinnin peruutus

Kun jokin Questbackin palvelua koskeva asiakkaan tilaus vanhenee tai se irtisanotaan, asiakkaan tilin aktivointi peruutetaan, eikä tiliä voi enää käyttää. Sivuston kautta kerätyt tiedot tuhotaan. 

Tietosuoja

Questback käyttää teknisiä ja organisatorisia varotoimia taatakseen asiakkaiden ja vastaajien tietosuojan. Tällaisia varotoimia ovat mm. tietojen säilyttäminen yksinomaan turvallisissa palvelinympäristöissä Saksassa, ISO 27K -sertifikaatin noudattaminen sekä SSL (Secure Socket Layer) -salauksen käyttö palvelintemme ja sivustoamme käyttävien asiakkaiden työasemien välisessä tiedonsiirrossa. SSL-teknologiaa käytetään laajasti verkkopalveluissa tietojen suojaamiseen Internetissä. Jotta asiakkaamme voivat olla varmoja siitä, että ne todella käyttävät Questbackin palveluita, olemme ottaneet käyttöön alan standardien mukaisen sertifioinnin yhdeltä Internetin luotettavimmista sertifikaattien myöntäjistä. Näet tämän napsauttamalla selaimesi tietosuojakuvaketta. Questbackin asiakkaat voivat hallita kaikkia asiakkaan tai vastaajien alustalle syöttämiä tietoja. Asiakkaan velvollisuus on varmistaa, ettei tietoja kerätä, käsitellä tai säilytetä voimassaolevien sekä soveltuvien säännösten ja määräysten vastaisesti.

Tähän lausuntoon tehdyt muutokset

Questback voi silloin tällöin tehdä muutoksia näihin tietoihin. Muutoksista ilmoitetaan muuttamalla tämän asiakirjan viimeisten päivitysten osiota. Se voidaan myös esittää tervetuloviestinä, kun kirjaudut sisään sivustollemme rajattuna aikana. Suosittelemme asiakkaitamme tarkistamaan tähän lausuntoon mahdollisesti tehdyt päivitykset säännöllisesti.

Evästeet

Käytämme evästeitä tallentamaan tietoja käyttämäsi selaimen versiosta, IP-osoitteestasi ja käyttöjärjestelmästäsi. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka verkkosivupalvelin tallentaa kiintolevyllesi. Evästeitä ei voi käyttää ohjelmien suorittamiseen tai virusten toimittamiseen käyttäjän tietokoneeseen. Sinulle määritetään ainutkertainen eväste, ja sen voi lukea vain sen verkkotunnuksen verkkoselain, joka antoi evästeen sinulle. Lue lisätietoja evästekäytännöstämme .

Haluatko lisätietoja?

Lisätietoa on kohdassa Yhteenveto asiakkaan velvollisuuksista tiedon valvojina.