Pankki- ja rahoituspalvelut

Työntekijä- ja asiakasuskollisuuden rakentaminen rahoituspalveluissa

Pankki- ja rahoituspalveluiden alalla tapahtuu radikaaleja muutoksia johtuen vaativammista asiakkaista, tiukemmasta sääntelystä, teknologiasta, digitaalisesta murroksesta ja uusista kilpailijoista. Pysyäkseen mukana kilpailussa nykyisten toimijoiden tulee olla innovatiisia sekä avoimia muutoksille. Asiakkaita on kuunneltava ja heille on tarjottava toivomansa kokemus uusien kanavien ja laitteiden avulla, jotta saavutetaan paras mahdollinen kasvu.

Organisaatioiden on varmistettava työntekijöidensä motivaatio, säilyminen ja yhtiön tavoitteiden tukeminen.

Vastaa haasteeseen

Näiden tavoitteiden saavuttaminen riippuu siitä, kuinka hyvin palautetta saadaan kerättyä työntekijöiltä ja asiakkailta. 

Näiden tavoitteiden saavuttaminen riippuu siitä, kuinka hyvin palautetta saadaan kerättyä työntekijöiltä ja asiakkailta. Palautteesta saatu ymmärrys pitää myös pystyä käyttämään sellaisen palkitsevan kokemuksen luomiseen, joka parantaa työntekijöiden sitoutuneisuutta ja lisää asiakasuskollisuutta.

Lue lisää
Questbackin ohjelmisto tarjoaa kaikki erilaiset kyselyvaihtoehdot, paneelitoiminnot ja yhteisöominaisuudet, joita tarvitsemme – kaikki yhden alustan kautta. Bank Austria UniCredit Group

Tee uusia löytöjä

  • Ota selville työntekijöiden ja asiakkaiden näkemykset reaaliajassa
  • Yhdistä palaute liiketoiminnan mittareihin
  • Rohkaise innovaatiota verkkoyhteisöjen kautta
  • Saa henkilökunta noudattamaan strategiaasi
  • Mahdollista perustellumpi päätös
  • Säilytä asiakkaat ja työntekijät pitkällä tähtäimellä, millä tahansa pankki- ja rahoituspalvelujen osa-alueella työskenteletkin