Energiateollisuus

Palautetta voidaan hyödyntää osakkeenomistajien arvon kasvattamisessa muuttuvassa energiateollisuudessa

Energiateollisuus muuttuu öljyn hinnan vaihtelun ja säätelyvalvonnan kasvun myötä. Samalla kilpailuympäristö kehittyy nopeasti vaihtoehtoisten energiamuotojen ottaessa paikan valtavirrassa. Asiakkaat vaativat hyödykemarkkinoilla tavarantoimittajilta yhä enemmän; kun taas tuotantotoiminnot vaativat lisää henkilökunnaltaan.

Reaaliaikainen kanssakäyminen nykypäivän liikkuvan työvoiman kanssa on haastavaa. Kysymällä jatkuvasti palautetta, auttaa se niin työntekijöitä kuin myös organisaatiotasi toimimaan paremmin.  

Kuuntele työntekijöitäsi

Energiayhtiöt tarvitsevat säännöllisempiä ja syvällisempiä näkemyksiä työntekijöiltään vähentääkseen kustannuksia, parantaakseen toimintatehokkuutta ja kasvattaakseen tuottavuutta.

Työntekijöiden kuuntelemisen helpottamiseksi Questback on luonut mobiiliystävällisiä ratkaisuja, joiden avulla energiayhtiöt voivat kerätä työntekijöiltä palautetta, tehostaa johtajuutta kaikentasoisten esimiesten keskuudessa ja luoda kestävämpiä toimintoja.

Questbackin kapasiteetti

Questbackin skaalautuvat ratkaisut voidaan ottaa käyttöön kansainvälisillä, monikielisillä ja useassa kohteessa toimivilla sektoreilla.

Ratkaisujen avulla voit kerätä palautetta, tehdä parempia päätöksiä palautteesta saadun tiedon avulla ja seurata toimia positiivisiin tuloksiin näin lisäten osakkeenomistajien arvoa.

Jutellaan aiheesta lisää