Uutiset | Lehdistötiedote: Questback julkaisee uuden ESG Pulse -ratkaisun yritysten ESG-riskienhallintaan

Julkaistu 23.10.2017

New York, 23.10.2017 – Questback, globaali palautteenhallinnan johtaja, julkaisi tänään uuden tuotteensa, ESG Pulsen. Ratkaisun tarkoituksena on auttaa organisaatioita vähentämään haasteita ja riskejä, jotka liittyvät ESG-tekijöiden (Environmental, Social, Governance) hallintaan sekä parantaa liiketoimintaa sitomalla ESG-riskienhallinnan prosessit tiiviisti organisaation toimintaan.

ESG Pulsen avulla organisaatiot saavat reaaliaikaista tietoa heidän ESG-riskeistä hyödyntämällä työntekijöiden palautteita liiketoiminnan operatiiviselta tasolta. Tämän saadun näkemyksen ja syvemmän ymmärryksen avulla organisaatiot voivat parantaa toiminnallista ja taloudellista suorituskykyään sekä suojata mainettaan ja liiketoimintaansa.  

Korkean profiilin skandaalien ja kuluttajasuojan ja sääntelyn lisääntymisen seuraksena ei-taloudellisten asioiden, kuten ympäristö- sosiaali- ja hallintotekijöiden, hallitseminen on organisaatioille välttämätöntä.

”Uskomme vahvasti, että nyt ja tulevaisuudessa menestyvimmät yritykset ovat niitä, jotka mittaavat, tutkivat ja seuraavat ESG-näkökohtien mahdollisuuksia ja riskejä”, sanoo Narve Reiten, Reiten & Co:n perustaja. ”Viime vuosien aikana parhaiten ESG-mittareilla pärjäävät yritykset ovat lisänneet merkittävästi yrityksen arvoa ja niihin sovellevia palkkio-arvostuksia markkinoilla.”

 

Kerää palautetta. Hallitse riskejä. Paranna suorituskykyä.

Sijoittajat kiinnittävät nykyään entistä enemmän huomiota ei-taloudellisiin tietoihin, kuten ESG-tekijöihin. Silti reaaliaikaisuus, kattava ja täydellinen käsitys ESG-riskeistä ja niiden hallinnasta on edelleen haaste. "Tarvitaan oikeita tietoja oikeiden päätösten tekemiseen. Yksittäiset tapahtumatiedot eivät anna täydellistä kuvaa ", sanoo Questbackin toimitusjohtaja Frank Møllerop. "Jotta organisaatiot voisivat tehokkaasti hallita ESG-riskejä, organisaatioiden on saatava heidän toimintansa kannalta oleellisten ihmisten tietoja. Yritysten on tunnistettava ja ymmärrettävä, miksi riskejä on olemassa. Tämän jälkeen heidän on kurottava strategian ja täytäntöönpanon välinen kuilu umpeen konkreettisten tulosten aikaansaamiseksi. "

Questback ESG Pulse tarjoaa yrityksille arvokasta tietoa organisaatioiden operatiivisesta toiminnasta luotettavasti, läpinäkyvästi ja konkreettisesti. Se ei pelkästään suojaa organisaatioiden liiketoimintaa ja mainetta, vaan vahvistaa myös uskollisuutta ja parantaa suorituskykyä. Kuten Reiten toteaa, "ESG Pulse tarjoaa meille ainutlaatuista näkemystä tekijöistä, jotka ovat tärkeitä arvonmuodostukselle ja kannattaville toiminnoille kohdeyrityksissämme."

Lue lisää Questbackin ESG Pulsesta täältä

Haluatko tietää, kuinka Questback voi auttaa yritystäsi menestymään?