Arvoisa johtaja, ymmärrän hyvin, jos välillä stressaa. Johtajana toimiminen on entistä haastavampaa. Ristipaine, jonka keskellä täytyy johtaa joukkojaan, on kovempi kuin koskaan.

Kiristyvä taloustilanne aiheuttaa omistajien suunnalta painetta, samalla kun kiihtyvällä vauhdilla kehittyvät markkinat edellyttävät yritykseltä entistä ripeämpää sopeutumista ja muutosta. Tehokkuutta pitäisi parantaa, mutta samalla pitää huolta työntekijöistä.

Uusilla työntekijöillä on uusia vaatimuksia, ja vanhojen työntekijöiden työtehtävät muuttuvat uudenlaisiksi. Tiivistettynä: kaikki muuttuu – ja kilpailu kiristyy.

Vanhat toimintamallit eivät enää tehoa

Tässä tilanteessa muutosta kaipaa myös johtaminen. Yhtälön tekee vaikeaksi nimenomaan se, että kilpailun kiristyessä koko toimintaympäristö muuttuu. Vanhat toimintamallit eivät enää toimi.

Ennen (joku sanoisi ”vanhoina hyvinä aikoina”) kilpailun kiristyessä riitti se, että ruuvattiin samaa koneistoa pari pykälää tiukemmalle. Tänä päivänä se ei enää riitä. Muutoksen vauhti ja mittakaava on liian suuri. Ruuvattava koneisto vanhenee, ellei se kehity.

Tilannetta ei suinkaan helpota se, että jopa tutut kehittämisen mallit ovat liian hitaita. Jos alkuvuodesta tehdään henkilöstölle kyselytutkimus, ensimmäisiä tuloksia saadaan vapun korvilla, ja henkilöstölle raportin löydöksistä päästään viestimään ehkä ennen kesälomia.

Puolessa vuodessa on ehtinyt tapahtua jo niin paljon, että raportti on jo julkaisuhetkellä vanhentunut. Ja kun syksyllä lomien jälkeen aletaan tehdä muutoksia, osa toimenpiteistä on taatusti vääriä. Osa ei toimi lainkaan, ja lopputuloksena on ehkä se, että vuoden loppuun mennessä ehditään aikaansaada yksi muutos, jolla on vaikutusta liiketoimintaan.

Kysy, kuuntele, ymmärrä

Miten johtamista tai liiketoimintaa voi sitten tällaisessa toimintaympäristössä ja ristipaineessa kehittää?

Kysymällä ihmisiltä suoraan.

Kun toimitusjohtajamme Frank Möllerop aloitti tehtävässään, hän haastatteli ensimmäisten 90 päivän aikana jokaista työntekijäämme, joita oli siinä vaiheessa noin 250 kappaletta.

Hieno asia tämän päivän työntekijöissä on se, että he osaavat kyllä kertoa, mitä tarvitsevat, kun heiltä kysyy. Y-sukupolvi osaa jopa väittää vastaan tarvittaessa!

Mitä alaisilta sitten pitäisi kysyä? Sellaisia kysymyksiä, jotka selvittävät, mikä on heidän kykynsä tehdä tulosta tällä hetkellä.

Selvitä, ymmärtävätkö alaisesi yrityksen yhteisen vision. Tämä toki edellyttää sitä, että sinä ymmärrät yrityksen yhteisen vision (mistä ei lähtökohtaisesti ole haittaa ylipäänsä).

Selvitä, ymmärtävätkö alaisesi oman roolinsa tuossa visiossa. Mitä heiltä edellytetään, ja miksi he tekevät töitä tuon vision toteutumiseksi? Kun alaisesi ymmärtää oman tonttinsa, hänellä on paremmat edellytykset menestyä.

Sen jälkeen selvitä, mitä tarpeita alaisellasi on. Mitä hän vaatii sinulta? Mikä estää häntä tekemästä työnsä hyvin? Miten sinä voisit auttaa häntä menestymään ja selvittämään ne haasteet, jotka olet antanut hänelle selvitettäväksi?

Visio, vaatimukset, tarpeet. Kun olet selvittänyt, missä jamassa nämä elementit ovat, varmista, että puutteet korjataan. Varmista, että alaisesi ymmärtävät vision ja oman roolinsa sen toteuttamisessa, ja että heillä ei ole merkittäviä esteitä oman tonttinsa hoitamisessa. Varmista myös, että esimiehet johtavat omia joukkojaan oikealla visiolla oikeaan suuntaan.

Lienee sanomattakin selvää, että kerta tai kaksi vuoteen ei riitä näiden asioiden hoitamiseen. Jos teet itse päätöksiä puolen vuoden takaisen tiedon pohjalta – tai annat alaistesi tehdä niin – voin luvata, että metsään menee.

Avainsanoja ovat dialogiherkkyys (ole valppaana ja valmiina keskustelemaan alaistesi kanssa) ja jatkuva dialogi (kysy kuulumisia päivittäin, ei puolivuosittain tai edes kuukausittain).

Tunne. Tiedä. Johda.

Kysy. Kuuntele. Ja menestyt vuonna 2015.

Lue lisää hyvän johtajuuden merkityksestä työntekijöiden sitouttamiseen ja motivoimiseen.

photo credit: Tim Pierce via Flickr cc

  • Author

    Jukka Nupponen
    Viimeisin päivitetty