Useiden toimialojen esimiehet ovat ymmärtäneet tarpeen uudistamiselle. Toimivan viitekehyksen uudistamiskeskusteluun on tuonut Edgar H. Scheinin jo 1980-luvulla esittelemä organisaatiokulttuurin kolmitasoinen malli. Kun yrityksissä halutaan tehdä merkittäviä muutoksia tekemisen tapaan ja löytää uusia ratkaisuja liiketoiminnan elvyttämiseen – kuten tarve tällä hetkellä monessa paikassa on – on itse asiassa kyse kulttuurin muutoksesta.


Nykyisen kovatahtisen muutosrumban ansiosta yrityksissä on jo paljon muutososaamista ja erityisesti Scheinin mallin kaksi alinta tasoa hallitaan hienosti: Muutosten tekeminen organisaation näkyviin rakenteisiin ja prosesseihin, samoin kuin julkilausuttuihin strategisiin tavoitteisiin ja arvoihin, on yrityksille arkea. Sen sijaan perinteiset kehittämisen menetelmät eivät kosketa laisinkaan Scheinin mallin ylintä tasoa: perusolettamuksia, ajattelumalleja ja uskomuksia. Nämä ovat usein alitajuntaisia ja ohjaavat automaatin lailla toimintaamme: mikä meille on mahdollista ja sallittua? Mihin pystymme?

Näiden toimintaamme usein rajoittavien uskomusten esiin kaivaminen ei ole helppoa, sillä mielemme käsittelee niitä faktoina, kritisoimatta. Kuitenkin juuri nämä olettamukset saattavat olla esteenä rohkean, uudistavan strategian toimeenpanolle. Uudenlainen ajattelu on perustana uudenlaiselle tekemiselle.

Miten sitten pääsemme käsiksi näihin tulevaisuuttamme rajoittaviin ajattelumalleihin? Yksinkertaisimmillaan mielen rajoitukset poistuvat jo tekemällä ne näkyväksi, jolloin ne muuttuvat tiedostamattomista tietoisiksi. Jo näkyväksi tekeminen saattaa aiheuttaa havahtumisen; ”eihän tuo enää ole totta” ja uudistuminen seuraa automaattisesti. Aika usein tueksi tarvitaan enemmän ajatteluttamista esimerkiksi muutaman coachaavan kysymyksen ketjulla: Mitkä olettamukset ovat nykyisen toimintamme takana? Mikä on tälle ajattelulle päinvastainen olettamus? Tuleeko teille mieleen tilannetta, jossa tämä päinvastainen uskomus on osoittautunut todeksi? Miten toimimme tällöin toisin?

Rajoittava uskomus tai ajattelumalli perustuu kokemukseen. Tavoitteen kannalta suotuisamman ajattelumallin syntyminen vaatii useimmiten myös kokemusta uudesta. Kun rohkaisemme itsemme kokeilemaan, aikaisempi tapamme ajatella horjuu jo kenties hieman. Kun saamme useita, toistuvia kokemuksia uudesta, alkaa tavoitetta edistävä ajattelumalli vahvistua.

Pohdimme rajoittavien uskomusten murskaamista myös Learning Revolution – tapahtumassa innostuneella ryhmällä tänä syksynä. Energisen ajattelutuokion tuloksena syntyivät seuraavat vinkit oman ajattelun uudistamiseen:

  • Murra rutiinit – ja reflektoi, mitä ajattelullesi tapahtui
  • Kyseenalaista itseäsi ja kollegoitasi: ”onko tuo oikeasti totta?”
  • Vaihda ympäristöä, ajattelusi saa uutta raaka-ainetta ja näkökulmaa.
  • Muistuta itseäsi ja muita säännöllisesti, mikä on uudistamisen hyvä tarkoitus. Muutos on tahdon asia.
  • Aloita pienestä, ole 20 sekuntia rohkeana – mitä siitä saattaakaan seurata? 

 

Kirjoittaja on HRM Partnersin valmentaja ja osakas, jolla on yli kymmenen vuoden kokemus innovatiivisesta johdon kehittämisestä valmentajana sekä konsulttina.

fi.linkedin.com/in/reaklingberg

Lue lisää hyvän henkilöstökokemuksen luomisesta!

Photo credit: Luigi Torreggiani via Flickr cc

Whitepaper

Maailma asiakkaasi silmin

Johtajan opas asiakaskokemuksen mittaamiseen ja tiedon hyödyntämiseen