Yleisin syy työpaikan vaihtoon ei ole palkka tai työn luonne, vaan tunne siitä, ettei omaa työtä arvosteta. Tämä tieto ei liene yllättävä – mutta se toivottavasti herättää ajatuksia, ottaen huomioon että työvoiman vaihtuvuus maksaa sekä rahaa että vaivaa.

Ei ole sattumaa, että valtaosa niistä yrityksistä, jotka komeilevat ”Best Place to Work” -listausten kärjessä ovat myös muuten menestyviä. Työntekijöiden tyytyväisyydellä ja yrityksen voitoilla on suora yhteys, mikä näkyy myös lukuisissa tutkimuksissa.

Kun työntekijäsi ovat tyytyväisiä, kokevat olevansa arvostettuja, ja ovat sitoutuneita työhönsä, asiakkaasi hyötyvät. Sinun on helpompi pitää kiinni parhaista osaajista, ja nämä osaajat pitävät huolen siitä, että asiakkaasi saavat parempia tuotteita, palveluita ja asiakaspalvelua.

Kerää oikeanlaista palautetta

Missä yritykset sitten tekevät virheen? Ne olettavat (kysymättä), mikä tekee työntekijöiden olon arvostetuksi. Sama asia, joka tekee yhden työntekijän iloiseksi, ei välttämättä hetkauta lainkaan toista.

Senkin uhalla, että tämä resepti on liian yksinkertainen ollakseen toimiva, palautteen kerääminen on kriittistä kahdesta syystä:

1. Saat tietää, mitä työntekijäsi oikeasti haluavat – ja se saattaa tulla yllätyksenä.

2. Työntekijäsi kokevat, että heitä kuullaan.

Kun ymmärrät, mitä työntekijäsi arvostavat, osaat motivoida heitä oikeanlaisilla keinoilla ja voit luoda aidosti toimivia sitouttamisohjelmia.

Toinen puolisko, työntekijöiden kuuleminen, unohtuu usein isoilta yrityksiltä. Loppujen lopuksi tärkeintähän on se, että kuunnellaan asiakkaita, eikö totta? Työntekijöiden kuuleminen osoittaa, että välität heistä, ja se tekee heidän olonsa arvostetummaksi.

Kysy useammin ja oikeina totuuden hetkinä

Toinen virhe, jonka yritykset tekevät valitettavan usein, on kysyä henkilöstön palautetta vain kerran vuodessa, useimmiten osana kehityskeskustelua. Vaikka tämä antaa makrotason kuvan henkilöstön sitoutuneisuudesta ja mielipiteistä, kuva on hyvin kapea eikä anna holistista kuvaa, jota tarvitaan pysyvän muutoksen aikaansaamiseksi.

Henkilöstöpalautteen kerääminen läpi vuoden strategisin väliajoin antaa tarkempaa tietoa toiminnan perustaksi – tietoa, jota kehityskeskustelun formaatti tai stressi eivät ole muokanneet.

Työntekijäsi ovat ratkaiseva linkki yrityksesi ja asiakkaittesi välillä. Kerää heiltä palautetta siitä, miten saat ilahdutettua heitä, ja tee niin usein. Tulokset näet viivan alla.

Tee henkilöstöpalautteestasi tehokkaampaa – lue lisää!

Whitepaper

A 7-step program for better CX analytics

In this free guide, we’ll help you assess your CX analytics maturity and get ready for the next wave of customer experience analytics with 7 practical steps.