Yksipuolinen henkilöstön tehokkuuden mittaaminen on historiaa – kirjaimellisesti. Se kun keskittyy pelkän menneisyyden tarkasteluun.

Henkilöstöpalaute on organisaatiosi tulevaisuuden kannalta paljon tärkeämpää. Kun kysyt oikeita asioita oikeaan aikaan, saat arvokasta ja oikeasti käyttökelpoista tietoa päätöksenteon tueksi. Henkilöstöpalautteen tulisi antaa eväitä siihen, kuinka organisaatio kehittää omaa henkilöstöään kaikilla tasoilla, uusista tulokkaista aina ylimpään johtoon asti.

Henkilöstöpalaute on kuitenkin arvokasta myös muille kuin HR:lle. Se on koko organisaation läpäisevä asia. Mitä enemmän ja mitä syvempää tietoa pystyt keräämään, sitä voimakkaampia työkaluja se sinulle antaa. Siksi 360 asteen henkilöstöpalautteesta puhuminen on suosittua: se on tehokkaampi tapa ja antaa enemmän tietoa näkemysten tueksi.

Ongelma ”360 asteen henkilöstöpalautteen” konseptissa on kuitenkin se, että termiä käytetään monin eri tavoin – ja hyvin harvoin siinä täysin oikeassa kontekstissa.

Pysähdytään siis hetkeksi ja kerrataan, mitä se 360 asteen näkymä henkilöstöpalautteen tapauksessa oikeasti tarkoittaa – ja miten sitä voi hyödyntää matkalla kohti onnellisempaa, sitoutuneempaa ja tuottavampaa joukkuetta.

Kerää aidosti monitahoista palautetta

Peruslähtökohta 360 asteen henkilöstöpalautteelle: henkilö arvioi sekä kollegoitaan, esimiehiään, itseään että mahdollisia alaisiaan. Joku saattaa kokea tämän palautemallin kokonaisvaltaisuuden ahdistavaksi, joten mallin jalkauttamiseen liittyvä sisäinen viestintä on tärkeässä asemassa: miksi näin tehdään ja miten luottamuksellisuus varmistetaan.

Yksi mallin selkeistä eduista on se, että jokainen tietää olevansa paitsi esimiestensä, myös alaistensa ja kollegoidensa jatkuvan arvioinnin kohteena. Tämä on omiaan vähentämään itsekästä käytöstä työssä. Henkilöstöpalaute tarjoaa jokaiselle myös anonyymin kanavan palautteen antamiseen. Hankalista asioista on usein helpompaa kertoa kollegalle epäsuorasti kuin kasvotusten.

Esimiehet saavat palautteen kautta sellaista tietoa, jota he eivät ehkä muuten saisi mistään. Usein kädet savessa ahertavalla tiimillä on esimiestään parempi näkemys siitä, mikä oikeasti toimii ja mikä ei. Kaikki henkilöstöpalaute on aina subjektiivista, mutta jatkuva 360 asteen palaute antaa monin verran hyödyllisempää tietoa kuin yksittäinen henkilöstökysely puolen vuoden välein.

Ympyrä sulkeutuu, kun jokainen arvioi itseään ja onnistumistaan. Tämän lisäksi voit pyytää myös asiakkaita ja muita kumppaneita arvioimaan niitä organisaatiosi henkilöitä, joiden kanssa he ovat olleet tekemisissä.

360 asteen henkilöstöpalautteen kerääminen on avain tehokkaaseen henkilöstön kehittämisen strategiaan. Haasteena on se, että henkilöstöpalautteiden kautta kerättävän tiedon käsittely ja hyödyntäminen voi olla monimutkaista, ja 360 asteen konseptin tapauksessa se on sitä lähes väistämättä.

Miten prosessista sitten voi tehdä yksinkertaisen, nopean ja luotettavan?

Käytä oikeita työkaluja

Valitsemallasi kyselytyökalulla on merkitystä. Jos käyttöliittymä aiheuttaa kiroilua tai analytiikka- ja raportointityökalut saavat kyselyn toteuttamisesta vastaavat itkemään, 360 asteen henkilöstöpalautekonseptisi kerää takuuvarmasti pölyä parin kuukauden sisällä.

Tarvitset ratkaisun, joka on helppokäyttöinen, mutta tarpeeksi monipuolinen mahdollistamaan kaiken tarvitsemanne tiedon keräämisen. Ja koska et varmasti halua kahta erillistä kyselytyökalua, ratkaisun täytyy olla kyllin joustava taipuakseen organisaatiosi pieniin ja suuriin tarpeisiin.

Helppokäyttöisyyden merkitystä ei voi liikaa korostaa: kun kyselyiden luominen ja lähettäminen on yksinkertainen ja nopea prosessi, 360 asteen henkilöstöpalautetta voidaan kerätä niin usein kuin oikeasti halutaan. Jos kyselytyökalu saa sen käyttäjät voimaan fyysisesti pahoin, palautteen kerääminen harvenee takuuvarmasti.

Laita datasi töihin

Näkemykset ovat arvokkaita, mutta vasta niiden vieminen käytäntöön auttaa organisaatiostasi kehittymään. Sinä haluat kasvattaa huippuosaajia ja pitää heistä kiinni. Tämä on perimmäinen syy, jonka takia 360 asteen henkilöstöpalautetta kerätään. Palautteesta saatavien näkemysten vieminen käytäntöön auttaa sinua rakentamaan sitoutuneita tiimejä, joiden jokainen jäsen tietää oman roolinsa ja tekee kaikkensa toimiakseen mahdollisimman hyvin yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi.

Miten sitten voit hyödyntää 360-palautedataa kaikkein tärkeimpien ja tehokkaimpien kehityspolkujen määrittämiseen? Tässä muutama ehdotus:

 • Vertaa henkilön itsearviota kollegoiden, esimiehen ja alaisten arvioon. Löydätkö suuria eroavaisuuksia? Ne kertovat sinulle, mistä heikkouksistaan ja vahvuuksistaan kyseinen henkilö ei välttämättä ole itse lainkaan tietoinen. Tämä auttaa tarjoamaan henkilölle parhaan mahdollisen kehityspolun.
 • Vertaa saman tiimin kollegoiden arviota henkilöstä siihen, miten asiakkaat ovat arvioineet kyseistä henkilöä. Vaikuttaako tiimin sisäinen dynamiikka asiakaskokemukseen? Millaisia tiimejä meidän pitäisi rakentaa, jotta luomme parhaat edellytykset asiakasuskollisuudelle?
 • Tunnista ja palkitse ne henkilöt, joiden panos tiimin menestyksen kannalta on keskeinen. Kyseinen henkilö saattaa saada perinteisissä henkilöarvioinneissa keskitason tulokset, mutta 360 asteen menetelmä kertoo paljon enemmän henkilön todellisesta merkityksestä onnistumiselle.
 • Kun keräät aktiivisesti palautetta, saat henkilöstöltä myös paljon kehitysideoita. Ota ne vakavasti ja vie parhaat ideat testikierrokselle käytäntöön. Henkilöstöllä on usein paras näkemys siitä, miten asiat kannattaisi oikeasti tehdä.

Oikein toteutettuna ja hyödynnettynä 360-henkilöstöpalaute antaa sinulle ja organisaatiollesi mahdollisuuden piirtää ja priorisoida selkeät kehityspolut monelle eri tasolle:

 • työntekijä
 • tiimi
 • tiiminvetäjä
 • esimies
 • asiakasrajapinta
 • back office
 • liiketoiminta
 • kulttuuri

Muutos, joka vie eteenpäin. Siitä aktiivisessa, kokonaisvaltaisessa henkilöstöpalautteessa on lopulta kyse. Palautteesta jalostetut näkemykset auttavat organisaatiotasi kehittymään, oli kyse sitten ylimmän johdon valmentamisesta, voittavien tiimien rakentamisesta tai yksittäisen työntekijän henkilökohtaisesta osaamisesta.

Keskity etenemiseen

Kun työpaikkanne ilmapiiri rohkaisee antamaan palautetta usein ja joka puolelle, henkilöstö tuntee, että heidän näkemyksillään on todella merkitystä. Heillä on jatkuva mahdollisuus ilmaista itseään ja jakaa ideansa. Kun tämä mielipidettä arvostava ilmapiiri on saatu luotua, on tärkeää keskittyä siihen, miten tätä saatua palautetta oikeasti hyödynnetään.

Kun 360-palaute on kerätty, anna työntekijöille mahdollisuus tutustua itseään koskevaan palautteeseen ja käy se tarvittaessa henkilökohtaisesti tarkemmin läpi. Poimikaa yhdessä olennaisimmat asiat ja luokaa henkilökohtainen kehittymissuunnitelma, jota aidosti seurataan ja jonka eteen tehdään töitä. Palaute on sen saajalle merkityksetöntä, jos hänelle ei anneta aitoa mahdollisuutta hyödyntää sitä itsensä kehittämisessä.

Lopuksi: vie 360 asteen palautemalli aina ylimpään johtoon asti. Saat organisaation, jossa tiimit toimivat yhdessä kehittääkseen johtajistaan parempia ammattilaisia ja esimiehiä. Jos haluat todella sitoutuneita työntekijöitä, anna heidän vaikuttaa ja kertoa näkemyksensä kaikilla tasoilla.

Lue lisää johtajuuden kehittämisestä maksuttomasta oppaastamme! 

Johtajuus

 • Author

  Marika Tenhunen
  Viimeisin päivitetty