Joku viisas on joskus sanonut, että kun ajat ovat kovat, silloin kannattaa investoida. Ja tätä moni yritys tekeekin. Panostetaan kasvuun ja sijoitetaan tulevaan. Mutta mihin sitten varsinaisesti panostetaan? 

Nopeasti muuttuvassa markkinassa, tiukassa taloudellisessa tilanteessa ja kovassa kilpailussa keskitytään usein omiin tuotteisiin ja palvelukehitykseen, avataan uusia markkinoita tai houkutellaan uusia asiakasryhmiä. Valitettavan usein yrityksen tärkein voimavara, henkilöstö, jää vähemmälle huomiolle.

Näin siitäkin huolimatta, että parhaiten menestyvissä yrityksissä henkilöstö, asiakkaat ja tuotteet/palvelut ovat tasapainossa. Ilman taitavaa henkilöstöä ei synny hyviä asiakassuhteita, tuoteinnovaatioita tai palvelukokemuksia.

Hyvä henkilöstökokemus luo taloudellista etua

Boston Consulting Groupin ja WFPMA:n tekemässä tutkimuksessa selvitettiin henkilöstöjohtamisen ja kyvykkyyden suhdetta yrityksen taloudelliseen menestymiseen.

Korrelaatio oli selvä: ne yritykset, jotka olivat panostaneet henkilöstöön ja sen johtamiseen, olivat selkeästi menestyneempiä kuin sellaiset yritykset, jotka eivät olleet toimineet samoin. Toisin sanoen hyvä henkilöstökokemus luo yritykselle taloudellista etua.

Tutkimuksessa kävi myös ilmi, että niillä yrityksillä, jotka olivat panostaneet rekrytoinnin sujuvuuteen, onboarding-prosessien tehokkuuteen ja esimerkiksi johtamiseen, oli parhaimmillaan kolme kertaa parempi liikevaihto ja tulos kuin muilla.

Mitä menestyvät yritykset sitten tekevät toisin? Tutkimuksesta nousi esiin kolme keskeistä kulmakiveä:

  • johtajuus

  • talent management

  • palkitseminen.

Menestyksen kolme kulmakiveä

Johtajuuden näkökulmasta menestyvät yritykset satsaavat ennen kaikkea kehittämiseen. Henkilöstön kehittäminen on merkittävä osa johtajuutta ja johtajan työnkuvaa. Johtajuuden perusarvot linkittyvät myös selvästi yrityksen arvoihin.

Talent managementin osalta keskitytään lahjakkuuksien pitämiseen talossa ja erityisesti siihen, miten luodaan nykyisille työntekijöille mahdollisuus edistyä urallaan ja kehittyä – ei niinkään siihen, miten hankitaan lahjakkuuksia talon ulkopuolelta.

Palkitseminen taas perustuu siihen, että yrityksillä on selkeät normit ja säännöstöt palkitsemiseen ja niiden tulkinta on helppoa. Palkitseminen ei ainoastaan tapahdu suoritteiden pohjalta, vaan myös käyttäytymisen palkitseminen on olennainen osa palkitsemisjärjestelmää.

Johda tiedolla

Tutkimus on hieno osoitus siitä, miten hyvällä henkilöstötoiminnon johtamisella saadaan aikaan erinomaisia henkilöstökokemuksia, jotka puolestaan tuovat yritykselle taloudellista hyötyä.

Ymmärretäänkö teidän yrityksessänne henkilöstökokemuksen merkitys? Tiedättekö, miten lahjakkuudet pidetään talossa, mitkä ovat ne asiat, jotka koetaan teillä palkitseviksi ja mikä motivoi tuottavaan työntekoon?

Käsittelimme henkilöstökokemusta, työntekijän matkaa ja sen mittaamista helmikuun lopulla järjestetyssä webinaarissa.  Voit katsoa webinaarin kokonaisuudessaan tästä linkistä. Mukavia katseluhetkiä! 

Näistä ja muista henkilöstökokemukseen liittyvistä aiheista kerromme lisää maksuttomassa oppaassa, jonka voit ladata itsellesi alta. Mielenkiintoisia lukuhetkiä!

Varmista kasvu ja taistele talenteista!

  • Author

    Juhamatti Muuraiskangas
    Viimeisin päivitetty