Yrityksissä käydään kovaa taistelua parhaista osaajista. Rekrytointiin panostetaan ja huipputekijöitä houkutellaan yrityksen leipiin pitkienkin matkojen takaa. Kun uusi lahjakkuus on saatu osaksi tiimiä, hänestä on myös syytä pitää kiinni. Muuten koko rekrytointiprosessi valuu hukkaan.

Monessa yrityksessä tunnistetaan asiakkaan matka ja sen merkitys liikevaihtoon. Asiakaskokemusta kehitetään aktiivisesti ja siitä pyritään tekemään mahdollisimman sujuvaa ja mutkatonta. Samaan pitäisi pyrkiä myös henkilöstökokemuksen kehittämisessä, koska tuottava ja sitoutunut henkilöstö ohjaa yritystä parempaan päätöksentekoon.

Aivan aluksi on syytä kartoittaa henkilöstön kokonaismatka.

Mitä henkilöstön kokonaismatkalla tarkoitetaan?

Vaikka eri teollisuuden alat ovat erilaisia, pohjimmiltaan työntekijän matkassa on määriteltävissä neljä keskeistä vaihetta:

  1. Entry – vaihe alkaa, kun työntekijästä tulee osa työyhteisöä

  2. Onboarding – tässä vaiheessa keskitytään käynnistämään työntekijän prosessia työyhteisössä

  3. Ongoing – työntekijän pitkäaikaisin vaihe työyhteisössä, ns. uravaihe

  4. Exit – vaihe käynnistyy, kun työntekijä jättää yrityksen

Jos haluat kehittää yrityksesi liiketoimintaa, sinun on kuunneltava henkilöstöäsi näiden neljän vaiheen aikana ja reagoitava saamaasi palautteeseen.

Mittaa koko työntekijän matkaa

Usein yrityksissä keskitytään mittaamaan uravaihetta henkilöstön sitoutumista mittaavilla tutkimuksilla, kuten vuosi- ja pulssitutkimuksilla, jatkuvalla palautteella sekä suorituskyvyn johtamisen arvioilla. Sen sijaan kolme muuta vaihetta jäävät usein huomiotta.

Mittaaminen kannattaa kuitenkin aloittaa heti työsopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. Uusilta työntekijöiltä kerätyn palautteen avulla voidaan saada ennakkovaroitus mahdollisista ongelmista, jotka saattavat pahimmassa tapauksessa vaikuttaa henkilöstön irtisanoutumiseen.

Kun perimmäinen syy irtisanoutumiselle saadaan selville, yritys voi muuttaa toimintatapojaan ja ehkäistä työntekijöiden vaihtuvuutta.

Miten yritykset voivat kuunnella työntekijöitään paremmin?

Questbackin Employee Touchpoint -ratkaisu helpottaa arvokkaiden työntekijöiden sitouttamista yritykseen. Ratkaisun avulla saat yksityiskohtaisen käsityksen siitä, mitä työntekijät ajattelevat työuransa tärkeimmissä vaiheissa.

Employee Touchpoint kerää henkilöstöltä palautetta koko työntekijän matkan ajalta. Personoidut Dashboardit ja reaaliaikainen palaute auttavat organisaatiota kuuntelemaan henkilöstöään paremmin, jolloin he myös sitoutuvat yritykseen tiiviimmin. Samalla henkilöstön vaihtuvuudesta aiheutuneet kustannukset vähenevät.

Ratkaisu tarjoaa etuja kolmella tärkeällä alueella:

1. Nopeuta perehdytysprosessia

Kuuntelemalla uusien työntekijöiden palautetta Entry-, ja Onboarding-vaiheissa, voidaan luoda ympäristö, jonka avulla työntekijät pääsevät nopeasti vauhtiin ja ovat itsevarmoja omassa roolissaan. Tämä lisää tuottavuutta ja auttaa yrityksiä hiomaan prosessejaan saumattomiksi ja ennen kaikkea houkutteleviksi.

2. Voita taistelu lahjakkuuksista

Tutkimukset osoittavat, että työntekijän kokemukset kolmen ensimmäisen kuukauden aikana ovat kriittisiä ja vaikuttavat vahvasti siihen, pysyykö työntekijä yrityksessä. Kuuntelemalla henkilöstöä Onboarding-vaiheessa yritys saa ennakkovaroituksen jokaisesta huolenaiheesta ja osoittaa olevansa sitoutunut henkilöstöön ja heidän uraansa. Se auttaa myös luomaan osallistavan palautelähtöisen ilmapiirin, jossa työntekijät uskaltavat ilmaista itseään ja tuntevat tulevansa kuulluiksi.

3. Paranna organisaatiosi tehokkuutta

Nopea, perusteltava päätöksenteko on avain menestykseen nykypäivän kilpailevassa liiketoiminnassa. Valitettavan usein tarvittava tieto jää vain ajatuksen tasolle, eikä ehdi tarpeeksi nopeasti tukemaan päätöksentekoa. Kuuntelemalla henkilöstöä heidän kokonaismatkansa eri vaiheissa, yritys saa todellisen käsityksen liiketoiminnan suorituskyvystä ja prosesseista. Tulokset antavat suuntaviivoja tulevaan, mikä mahdollistaa reaaliaikaisen ja pitkän aikavälin päätöksenteon.

Lisätietoja Employee Touchpointin hyödyistä saat katsomalla alla olevan videon tai lukemalla lisää täältä.


  • Author

    Marika Tenhunen
    Viimeisin päivitetty