Leadership

Lederskab betyder noget

Effektivt lederskab er nøglen til succes i enhver organisation. Det fremmer høj moral, stærk medarbejderfastholdelse og bæredygtig succes på den lange bane. Disse fordele kan man dog kun få ved at skabe ledere i hele organisationen, og ikke bare i toppen.

  • Uudnyttet potentiale Ledere af kundemedarbejdere udgør 60 % af en virksomheds lederandel og leder direkte 80 % af arbejdsstyrken. I skal udnytte deres potentiale, hvis I ønsker at skabe en engageret og effektiv arbejdsstyrke, der er loyal og produktiv.
  • Ledelsesproblemet Udvikling af lederskab er det største talentproblem for organisationerne, dog siger kun 13 % af dem, at de gør et fremragende stykke arbejde mht. at udvikle ledere på alle niveauer.

Virksomhederne har brug for at gøre noget ved dette problem, da dårlig ledelse fører til lav moral samt høj medarbejderomsætning og er en hæmsko for succes.

60

Af Lederne Leder 80 % Af Arbejdsstyrken

Effektiv ledelse starter med effektiv feedback.

For at udvikle effektive ledere i hele organisationen skal virksomhederne fremme en kultur med åbenhed og gennemsigtighed. Før i tiden var 360° feedback og andre initiativer til ledelsesudvikling oftest forbeholdt den øverste ledelse, hvorved lederne for kundemedarbejderne og andre ikke fik så meget at vide.

Men de kan jo ikke blive bedre ledere, hvis de ikke ved, hvordan de skal forbedre sig.

Åbn op for samarbejdet med medarbejderne ved hjælp af værktøjer til idedannelse, der kan hjælpe med at identificere bedste praksis.

Hvilke værktøjer bruger I i dag til at facilitere ledervækst?

Ledermuligheder
Ledermuligheder

Questback indeholder løsninger, så alle ledere kan blive bedre til deres arbejde.

Kulturdannelse
Kulturdannelse

Søg at fremme en åben kultur.

Logistik
Logistik

Skab løbende forbedringer i organisationen.

Lederskabet betyder noget på alle niveauer

Med denne handlingsrettede viden kan lederne anvende bedste praksis til følgende ting:

  • At identificere og forbedre deres egne styrker og svagheder 
  • At måle og forbedre deres teams resultater 
  • At øge effektiviteten af teammøderne
  • At lære at kommunikere med medarbejderne
  • At skabe samarbejde mellem medarbejderne
At finde frem til uudnyttede muligheder
Capterra review badge

Finland

International

Benelux

Norway

Sweden

Tyskland