Retention

Loyalitet gør en forskel

Vi lever i en tidsalder, der er stadigt mere social, digital og responsiv, og kunderne kræver stadig mere. Det har aldrig været lettere for virksomhederne at kommunikere med deres kunder – eller gå målrettet efter de kunder, der køber fra konkurrenterne. Det betyder, at kundefastholdelsen er mere kritisk for succes end nogensinde før.

Opbygning af loyalitet starter med at lytte til kunderne og handle derefter. Der er tre vigtige punkter:

  • Oprethold eller forbedr kundetilfredsheden Klager og serviceproblemer er sandhedens øjeblik i alle kundeforhold. Hvordan I løser problemer eller reagerer på feedback giver et signal om, hvor meget værdi I tillægger kundeforholdet, hvilket har en direkte effekt på tilfredsheden. 
  • Skab nye forretningsmuligheder Ved at vise, at I værdsætter kunderne, lytter til dem og handler ud fra deres behov, kan I gøre kunderne til fortalere, der kan henvise nye kunder til jer og skabe nye forretningsmuligheder. Hvis I i sandhedens øjeblik står som vinder inden for kundetilfredshed, bidrager det direkte til en højere omsætning. 
  • Fasthold kunderne Det er seks gange mindre omkostningsrigt at fastholde en kunde end at skaffe en ny kunde. 79 % af kunderne ville handle ved en konkurrent inden for en uge, efter at have oplevet dårlig kundeservice, hvilket viser konsekvensen af en dårlig kundeoplevelse for fastholdelsen.

Kompleksiteten af nutidens forretningsverden betyder, at hver eneste virksomhed skal være parat til negativ feedback eller serviceproblemer. Questbacks Customer Retention-løsning hjælper jer med at håndtere disse problemer med det samme og gør noget negativt til noget positivt, hvilket understøtter det løbende engagement og jeres handlinger.

Højere Indtjening Fra Kunder, Der Henviser Til Jer

19

Udviklet til loyalitet  

Feedbackprogrammer genererer store mængder data, hvilket midt i virvaret gør det svært at finde frem til, hvad der er vigtigt. Hvordan ved I, om en klage er kritisk, konstruktiv eller indikerer et større problem? Hvordan bør I prioritere jeres respons?

Questback Customer Retention blev udviklet med det formål at håndtere dette behov og bygge bro mellem viden og handling. Ud over automatisk at indsamle feedback fra eksisterende kunder med regelmæssige intervaller via pulsundersøgelser, kan I også få løbende feedback, når kunderne ønsker proaktivt at fortælle jer, hvordan de føler. Ved at indsamle løbende feedback kan virksomhederne måle kundeforholdene hyppigt for at sikre, at de matcher behovene og forventningerne.

Udviklet til at skabe resultater

Questbacks model med løbende feedback hjælper også virksomhederne til at forkorte svartiden ved kritiske hændelser. Systemet har omgående svarnotifikation, som:

  • Sender vigtige advarsler i realtid om hændelser
  • Prioriterer begivenheder ud fra alvorligheden
  • Anbefaler korrigerende handlinger
  • Måler den fulde effekt via undersøgelser udført efter hændelsen

Når jeres kunder giver deres meninger til kende, forventer de også, at I lytter, handler på det og melder tilbage. Questbacks Customer Retention-løsning gør det muligt for jer at indfri disse forventninger.