Experience

Kundeoplevelsen gør en forskel

Kundeoplevelsen er afgørende for virksomhedens succes. De fleste virksomheder har dog problemer med at forstå, hvordan kunderne rent faktisk opfatter deres produkt eller tjeneste. Hvorfor? Virksomhederne fokuserer ofte blot på grundlæggende tilfredshedsmålinger frem for at gå lidt dybere og spørge om kundernes faktiske oplevelser.

Oplevelser er ikke transaktioner
Oplevelser er ikke transaktioner

Gentagne handler er ikke nogen garanti for langsigtet loyalitet. En fremragende kundeoplevelse dækker alle interaktioner og opbygger kundens loyalitet ved at skabe merværdi udover pris, bekvemmelighed og vaner.

Oplevelser er ikke tilfredshed
Oplevelser er ikke tilfredshed

Når kunderne interagerer med jer, ønsker de mere end blot at være tilfredse. Det er derfor, at en fremragende kundeoplevelse tager den samlede effekt af hele den excellente rejse i betragtning, og ikke bare de enkelte kontaktpunkter.

Tag en kundeorienteret tilgang ved hjælp af Questback Customer Experience.

Via et brugervenligt værktøj, der giver et samlet overblik, kan I indsamle feedback fra hele kundeprocessen gennemalle former for spørgeundersøgelser. Questback er udviklet til at bygge bro mellem feedback, viden og handling, så I herved kan levere en bedre kundeoplevelse.

140 % højere forbrug blandt de kunder, der havde den bedste oplevelse Harvard Business Review

Gå udover målingerne

At lytte til jeres kunder på et individuelt niveau og at skabe handling ud fra deres feedback – det er selve kernen i at opbygge en bedre kundeoplevelse. Gå videre end målinger som NPS (Net Promoter Score) og CSAT, og engager jer i jeres kunder som mennesker med egne bekymringer og holdninger.

Feedbacken kan identificere problemer ved vigtige kontaktpunkter, før I selv bliver klar over dem, og kan give innovative ideer til forbedringer.

Det gør en forskel at gå videre end blot kontaktpunkterne

Feedbackprogrammer, der kun fokuserer på udvalgte kontaktpunkter, gør det svært at se det større billede. Kunderne kan være tilfredse med den service, som de får ved hvert enkelt kontaktpunkt, og kan alligevel være utilfredse med den overordnede oplevelse. Questback tilvejebringer en systematisk tilgang til kundefeedback, som er udviklet på et samlet overblik over kundeoplevelsen.

Procesbaseret feedback skal indsamles omgående efter de vigtige kontaktpunkter og skal integreres med feedbacken fra medarbejdere og andre relevante forretningsparametre. Det gør det let at følge tendenser og identificere de grundlæggende årsager til problemer.

 

Udviklet til at skabe resultater

For at skabe værdi skal viden forvandles til handlinger, der så kan levere resultater. Questbacks realtidsbaserede dashboards gør det muligt for virksomhederne at følge hvert forbedringsprojekt samt den overordnede effekt på kundeoplevelsen. Det giver en historikbaseret visning over den indsamlede feedback, så virksomhederne kan se, om deres forbedringer leverer de ønskede resultater.

For at skabe vækst og opbygge kundeloyalitet er det kritisk med en fremragende kundeoplevelse. Questback kombinerer dialogens styrke med funktionalitet til at analyse feedback og transformere viden til handling.

Se, hvordan Questback kan hjælpe