Uddannelse og den offentlige sektor

Feedback er essentiel for den offentlige sektor og uddannelsesmæssigt engagement

Den offentlige sektor står ved en skillevej. Sektoren skal gøre stadigt mere med stadigt færre midler, og borgerne kræver høj service, lydhørhed og de digitale muligheder, som de får fra den private sektor.

Driften er blevet mere kompleks med voksende samarbejde mellem forskellige myndigheder, mens nye teknologier lige fra mobiltelefoner til kunstig intelligens åbner op for markante ændringer i, hvordan tjenester udvikles og leveres, bl.a. uddannelse.

Har I de rette værktøjer?

Uanset hvilken del af den offentlige sektor eller uddannelsesmarkedet I befinder jer i, giver Questbacks teknologi jer værktøjerne til at kunne lytte til medarbejdere, borgere og studerende og bruge denne indsigt til at øge engagementet, forbedre driften og håndtere eventuelle udfordringer.

Den procesbaserede feedback registrerer, hvad brugerne tænker netop i det øjeblik, hvor de modtager tjenesten, hvilket giver et overblik over hele oplevelsen, så I kan sætte fokus på de svage punkter i de eksisterende tjenester og se forvarselsindikatorer, når I udruller nye tjenester.

Jeres medarbejdere er afgørende for jeres succes, men hvordan engagerer, motiverer og fastholder I dem?

Nøgler til succes

For medarbejderne skal I skabe en kultur med løbende forbedringer baseret på dem ved hjælp af regelmæssig feedback og altid tilgængelige værktøjer til at indsamle indsigt fra kundekontaktmedarbejdere, så I kan forbedre processer, administrere kompetencer, øge fastholdelsen og udvikle nye tjenester.

Snak med Questback om, hvordan feedback kan gøre jer mere produktive og effektive, mens I samtidig bedre kan indfri jeres medarbejderes, borgeres og studerendes behov.

Providing a technically innovative solution that meets the most rigorous scientific standards for methodology and quality.

Read More


GESIS Panel

Casestudier

Få mere at vide om, hvordan vi til GESIS Academic Panel udviklede en teknologisk, innovativ løsning, der kunne overholde de strengeste videnskabelige metodik- og kvalitetsstandarder.